Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Szkolny ogród dydaktyczny

Przedszkole Miejskie w Barczewie ubiega się o Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego "100.rocznica odzyskania niepodległości w szkolnym ogrodzie dydaktycznym".  Organizatorem jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - OCEE.

Koordynatorzy: Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk, Dagmara Czajkowska.

Celem projektu jest m.in:

-uczczenie 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;

-rozpropagowanie idei przedszkolnego  ogrodu dydaktycznego;

-rozpropagowanie postaw proekologicznych poprzez kształtowanie szacunku do bio i georóżnorodności;

-zwiększenie liczby siedlisk dla pożytecznych owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków;

-kształcenie umiejętności tworzenia środowiska zróżnicowanego biologicznie i przyjaznego człowiekowi, zwierzętom i roślinom oraz dbania o nie;

-podniesienie estetyki i funkcjonalności terenu wokół przedszkola ;

-kształcenie  umiejętności fotograficznych;

-doskonalenie umiejętności  poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł;

- podniesienie umiejętności językowych i edytorskich niezbędnym do napisania ilustrowanego fotografiami przewodnika po przedszkolnym ogrodzie dydaktycznym

-kształcenie wśród dzieci i nauczycieli umiejętności realizowania ponadprzedmiotowego  projektu edukacyjnego.