Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Szkoła przyjazna środowisku

SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Nasze przedszkole po raz kolejny  w ramach konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku” ,ogłoszonego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, przystąpiło do realizacji  działań propagujących pozytywne  postawy proekologiczne.

Koordynatorzy: Karolina Łesyk, Bożena Iwaszko

Zaangażowani: wszyscy nauczyciele, dzieci, rodzice, społeczność przedszkolna i lokalna.

Tytuł projektu: Świat przyrody oczami dziecka- poznaję, doświadczam i eksperymentuję.

Czas realizacji : grudzień 2018-czerwiec 2019

Cele:

  • Kształtowanie wśród dzieci pozytywnych postaw proekologicznych.
  • Wdrażanie do eksperymentowania, badania i wyciągania wniosków.
  • Propagowanie wśród środowiska lokalnego dbania o przyrodę.
  • Udział w akcjach, kampaniach  i wycieczkach  ekologicznych.
  • Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Efekty: Dzieci wzbogacą swoją wiedzę o zrównoważonym rozwoju środowiska, będą doskonalić swoje umiejętności praktyczne w zetknięciu się z rzeczywistością przyrodniczą poprzez aktywne działanie i obserwację.

Zadania z projektu będą integrować środowisko lokalne w  dążeniu do podniesienia przez dzieci i dorosłych świadomości ekologicznej.

 


O WRÓBELKU ELEMELKU...UDZIAŁ DZIECI W AKCJI- ŁĄCZĄ NAS PTAKI