Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Rozwój mowy dziecka

Jak rozwija się mowa w pierwszych latach życia dziecka?

Pierwsze miesiące życia

GŁUŻENIE - powstają przypadkowe dźwięki

GAWORZENIE- powtarzanie usłyszanych dźwięków (około 6 miesiąca życia)

1-2 rok życia

Pojawiają się pierwsze wyrazy MAMA, TATA, BABA.

Dziecko  wymawia  samogłoski: [A,O,E,U,I,Y]  oraz  spółgłoski: [P,PI,B,BI,M,MI,D,T,N].

2-3 rok życia

Pojawiają się proste zdania. Dziecko wymawia samogłoski: [Ą,Ę]

spółgłoski:[W,F,WI,FI,Ś,ZI,Ć,DZI,Ń,L,LI,K,G,CH,KI,GI,CHI,J,Ł,S,Z,C,DZ].

W 2 roku życia dziecko powinno wypowiedzieć poprawnie proste zdania.

W 3 roku życia zdanie złożone z 4-5 słów. Mowa dziecka 3-letniego cechuje się zmiękczeniami głosek: [S,Z,C,DZ], [SZ,Ż,CZ,DŻ].

Głoska [R] może być zamieniana na [L] I [J].

4-5 rok życia

Pojawia się głoska [R], czasem głoski: [SZ,Ż,CZ,DŻ]. Dziecko 4-letnie powinno już poprawnie używać głosek:  [S,Z,C,DZ], nie powinna już ich  zmiękczać. Głoski [SZ,Ż,CZ,DŻ]  może  jeszcze  zmieniać  na: [Ś,ZI,Ć,DZI] lub [S,Z,C,DZ].

Wymowa   dziecka   5–letniego  jest  już  prawie całkowicie zrozumiała.  Głoska  [R]  i  głoski  [SZ,Ż,CZ,DŻ]  powinny  być wymawiane  prawidłowo,  choć  często  w  mowie  spontanicznej zmieniane są na :  [S,Z,C,DZ] oraz [L].

5-6 rok życia

Utrwalone są głoski: [SZ,Ż,CZ,DŻ].  Wymowa  dziecka  6–letniego powinna być już poprawna pod względem artykulacyjnym.

7 rok życia

Utrwalona poprawna wymowa wszystkich głosek oraz poprawna technika mówienia.