Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

REKRUTACJA ŻŁOBEK 2022-23

Lista kandydatów przyjętych

do Żłobka Miejskiego w Barczewie

na rok szkolny 2022/2023

(w porządku alfabetycznym)

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 4/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego
w Barczewie z dnia 29 marca 2022 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym
w dniu 13.05.2022 r.  informuje, że przyjęła na rok szkolny 2022/2023 niżej wymienionych kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Baska Nadia

2.

Dudkiewicz Lena

3.

Dzwoniarkiewicz Wiktoria

4.

Kocjan Nikodem

5.

Kowalczyk Blanka

6.

Łutaj Anna

7.

Oleksiak Maja

8.

Rębacz Piotr

9.

Rozkosz Natalia

10.

Sepczyńska Helena

11.

Słota Fabian

12.

Sumicka Julia

13.

Szczepańska Agata

14.

Szmigiel Julian

15.

Wiśniewski Michał

16.

Żukowski Oskar

 

Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Żłobek Miejski w Barczewie nie posiada wolnych miejsc.

Data podania listy do publicznej wiadomości: 13.05.2022 r. godz. 12.00

 

                                                                                                                       Ewa Mokrzycka

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Lista  rezerwowa

do Żłobka Miejskiego w Barczewie

na rok szkolny 2022/2023

(w porządku alfabetycznym)

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Chodorowska Gabriela

2.

Ciborowski Franciszek

3.

Ferenz Bartosz

4.

Fieodorow Leon

5.

Jakóbczak Nikodem

6.

Jaworski Igor

7.

Klimas Aleksandra

8.

Kotowicz Szymon

9.

Kozakiewicz Wiktoria

10.

Kucharska Apolonia

11.

Kucharski Mikołaj

12.

Merchel Julia

13.

Nagraba Jakub

14.

Orłowski Nikodem

15.

Pawlak Hubert

16.

Pograniczny Piotr

17.

Przybyłek Szymon

18.

Serowik Michalina

19.

Staros Wiktoria

20.

Szumska Hanna

21.

Ścigała Aleksander

22.

Śmiglak Paweł

23.

Środzińska Marcelina

24.

Warnik Laura

25.

Więcek Aleksander

26.

Zdunek Jan

 

 

 

Data podania listy do publicznej wiadomości: 13.05.2022 r. godz. 12.00

                                                                                                                                                  Ewa Mokrzycka

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Pouczenie:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Żłobka.

 


Lista  kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

do Żłobka Miejskiego w Barczewie

na rok szkolny 2022/2023

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 4/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego
w Barczewie z dnia 29 marca 2022 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym
w dniu 09.05.2022 r. informuje, że zakwalifikowała na rok szkolny 2022/2023 niżej wymienionych kandydatów (w porządku alfabetycznym):

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Baska Nadia

2.

Chodorowska Gabriela

3.

Ciborowski Franciszek

4.

Dudkiewicz Lena

5.

Dzwoniarkiewicz Wiktoria

6.

Ferenz Bartosz

7.

Fieodorow Leon

8.

Jakóbczak Nikodem

9.

Jaworski Igor

10.

Klimas Aleksandra

11.

Kocjan Nikodem

12.

Kotowicz Szymon

13.

Kowalczyk Blanka

14.

Kozakiewicz Wiktoria

15.

Kraszewska Zuzanna

16.

Kucharska Apolonia

17.

Kucharski Mikołaj

18.

Łutaj Anna

19.

Merchel Julia

20.

Nagraba Jakub

21.

Oleksiak Maja

22.

Orłowski Nikodem

23.

Pawlak Hubert

24.

Pograniczny Piotr

25.

Przybyłek Szymon

26.

Rębacz Piotr

27.

Rozkosz Natalia

28.

Sepczyńska Helena

29.

Serowik Michalina

30.

Słota Fabian

31.

Staros Wiktoria

32.

Sumicka Julia

33.

Szczepańska Agata

34.

Szmigiel Julian

35.

Szumska Hanna

36.

Ścigała Aleksander

37.

Śmiglak Paweł

38.

Środzińska Marcelina

39.

Warnik Laura

40.

Więcek Aleksander

41.

Wiśniewski Michał

42.

Zdunek Jan

43.

Żukowski Oskar

 

 

 

 

Zobowiązuje się rodziców do pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do Żłobka Miejskiego w Barczewie w dniach 11.05.2022 r. - 12.05.2022 r. w godz. 7.00 – 15.00  (administracja-gabinet nr 42, I piętro)

BRAK POTWIERDZENIA JEST JEDNOZNACZNE Z WYKREŚLENIEM DZIECKA  Z LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

                                                                                    

 Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Ewa Mokrzycka

 

Lista  kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia

do Żłobka Miejskiego w Barczewie

na rok szkolny 2022/2023

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 4/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie z dnia 29 marca 2022 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 09.05.2022 r. informuje, że nie zakwalifikowała na rok szkolny 2022/2023 niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

  1.  

Marutzki Darian

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Ewa Mokrzycka

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI /media/kcfinder/files/2.Regulamin%20rekrutacji%283%29.docx

HARMONOGRAM REKRUTACJI /media/kcfinder/files/3.Harmonogram%20rekrutacji%283%29.docx

WNIOSEK REKRUTACYJNY /media/kcfinder/files/5.Wniosek%20rekrutacyjny%283%29.doc

WIELODZIETNOŚĆ /media/kcfinder/files/5a.%20O%C5%9Bw.%20o%20wielodzietno%C5%9Bci%283%29.doc

SAMOTNE WYCHOWYWANIE /media/kcfinder/files/5b.%20O%C5%9Bw.%20o%20samotnym%20wychowywaniu%283%29.doc

KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA ŻŁOBKOWEGO/EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA /media/kcfinder/files/5c.%20O%C5%9Bw.%20o%20kontunuacji%20przez%20rodze%C5%84stwo%283%29.doc

RODO /media/kcfinder/files/4.RODO%283%29.doc