Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

REKRUTACJA ŻŁOBEK 2021-2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

do Żłobka Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 11/2021 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie z dnia 27 kwietnia 2021 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 06.05.2021 r. informuje, że zakwalifikowała na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię kandydata

1.

Balicka Wiktoria

2.

Baran Julia

3.

Bartkowicz Julia

4.

Buczek Pola

5.

Czajkowski Jakub

6.

Gładych Nicola

7.

Gołombiewski Bartosz

8.

Gorczyca Adam

9.

Górzyński Stanisław

10.

Gwiazda Lena

11.

Hałas Kacper

12.

Jackowska Hanna

13.

Kozłowska Hanna

14.

Kucharski Mikołaj

15.

Lipczyńska Wiktoria

16.

Lisiecka Lena

17.

Łutaj Anna

18.

Łysiak Anna Nicola

19.

Mielczarek Liliana

20.

Mielczarska Oliwia

21.

Moryc Aleksander

22.

Orłowska Zofia

23.

Orłowski Nikodem

24.

Ostrowski Maksymilian

25.

Pilwińska Kinga

26.

Piotrak Marcelina

27.

Pipczyński Błażej

28.

Pograniczny Piotr Jan

29.

Poliański Maciej

30.

Rybak Marika

31.

Rybak Nela

32.

Rydel Maria

33.

Sepczyńska Helena Barbara

34.

Smerecki Jan

35.

Smoliński Aleksander

36.

Sutkowy Nikodem

37.

Szaj Franciszek

38.

Szpakowski Andrzej

39.

Środzińska Marcelina

40.

Tomaszewska Laura

41.

Węglarz Jan

42.

Zalewska Matylda Oriana

43.

Zielińska Roksana

44.

Suszycka Maja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lista kandydatów przyjętych

do Żłobka Miejskiego w Barczewie

na rok szkolny 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 11/2021 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie z dnia 27.04.2021 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 13.05.21 r.:

Przyjęła na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię kandydata

1.

Czajkowski Jakub

2.

Gładych Nicola

3.

Gorczyca Adam

4.

Górzyński Stanisław

5.

Gwiazda Lena

6.

Jackowska Hanna

7.

Kozłowska Hanna

8.

Orłowska Zofia

9.

Pilwińska Kinga

10.

Piotrak Marcelina

11.

Smerecki Jan

12.

Smoliński Aleksander

13.

Szaj Franciszek

14.

Szpakowski Andrzej

15.

Tomaszewska Laura

16.

Węglarz Jan

 

Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Żłobek Miejski w Barczewie nie posiada wolnych miejsc.

Data podania listy do publicznej wiadomości: 13.05.2020 r.

 

Lista kandydatów nieprzyjętych

do Żłobka Miejskiego w Barczewie 

na rok szkolny 2021/2022

(lista rezerwowa - kolejność alfabetyczna)

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 11/2021 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie z dnia 27.04.2021 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 13.05.21 r.:

Nie przyjęła na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię kandydata

1.

Balicka Wiktoria

2.

Bartkowicz Julia

3.

Buczek Pola

4.

Gołombiewski Bartosz

5.

Hałas Kacper

6.

Kucharski Mikołaj

7.

Lipczyńska Wiktoria

8.

Lisiecka Lena

9.

Łutaj Anna

10.

Łysiak Anna Nicola

11.

Mielczarek Liliana

12.

Mielczarska Oliwia

13.

Moryc Aleksander

14.

Orłowski Nikodem

15.

Ostrowski Maksymilian

16.

Pipczyński Błażej

17.

Pograniczny Piotr Jan

18.

Rydel Maria

19.

Sepczyńska Helena Barbara

20.

Suszycka Maja

21.

Sutkowy Nikodem

22.

Zalewska Matylda Oriana

23.

Zielińska Roksana

 

 

 

Data podania listy do publicznej wiadomości: 13.05.2020 r.

Pouczenie:

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Żłobka.
  2. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Żłobka odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor Żłobka rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Żłobka służy skarga do Sądu Administracyjnego.