Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

REKRUTACJA- ŻŁOBEK

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 2/2018

 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie

z dnia 20 lutego 2018 r.

 

Harmonogram czynności

w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019

do Żłobka Miejskiego w Barczewie.

L.p.

Czynności

Postępowanie rekrutacyjne

 

1.

Zebranie deklaracji o kontynuowaniu wychowania żłobkowego.

 

do 23.04. 2018r.

2.

Podanie do ogólnej wiadomości liczby wolnych miejsc w żłobku na dany rok szkolny.

 

24.04.2018r.

3.

Złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

02.05.2018r. – 31.05.2018r.

w godz. 8.00 – 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do żłobka                   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

04.06.2018r. – 08.06.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

11.06.2018r.

godz. 12.00

6.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci podpisu na liście.

 

12.06.2018r.

w godz. 8.00 – 15.00

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

13.06.2018r.

godz. 12.00

 

                                                                                           

                                                                                                                                                  
REGULAMIN REKRUTACJI /media/kcfinder/files/Regulamin%20rekrutacyjny%282%29.docx

 

WNIOSKI DO POBRANIA BĘDĄ DOSTĘPNE OD 02.05.2018r.


WNIOSEK REKRUTACYJNY /media/kcfinder/files/Wniosek%20rekrutacyjny%283%29.doc

ZAŁĄCZNIK 1 /media/kcfinder/files/1.%20Wielodzietno%C5%9B%C4%87%284%29.doc

ZAŁĄCZNIK 2 /media/kcfinder/files/2.%20Samotne%20wychowywanie1%281%29.doc

ZAŁĄCZNIK 3 /media/kcfinder/files/3.%20Zatrudnienie%283%29.doc

ZAŁĄCZNIK 4 /media/kcfinder/files/4.%20Kontynuowanie%20rodze%C5%84stwa%283%29.doc

ZAŁĄCZNIK 5 /media/kcfinder/files/5.%20Specyficzne%20warunki%282%29.doc


PROSZĘ O POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PODPISU NA LIŚCIE  W DNIU 12.06.2018r. W GODZ. OD 7:00 DO 15:00 W SEKRETARIACIE