Przedszkole Miejskie w Barczewie

 • pl
 • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

REKRUTACJA 2022-23

Lista  kandydatów przyjętych

do Przedszkola Miejskiego w Barczewie

na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie:

 • art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
  (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.),
 • Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Miejskiego w Barczewie (Zarządzenie Nr 0211/2/2022 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie z dnia 2 lutego 2022r.)

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 0211/3/2022

Wicedyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie z dnia 3 lutego 2022 r.
po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu  28 marca 2022 r.

przyjmuje

na rok szkolny 2022/2023 niżej wymienionych kandydatów:

 

                      Lista dzieci 3- letnich (rocznik 2019)

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Andernajs Tymoteusz

2.

Baniukiewicz Szymon

3.

Baran Julia

4.

Baska Piotr

5.

Bednarczyk Maja

6.

Brzostek Iga

7.

Buczek Pola

8.

Czajkowski Jakub

9.

Czuba Zuzanna

10.

Duch Julia

11.

Filipiak Julia

12.

Frydrych Maciej

13.

Gilewska Iga

14.

Gołombiewski Bartosz

15.

Gorczyca Adam

16.

Grigas Igor

17.

Gwiazda Lena

18.

Jackowska Hanna

19.

Jóźwiak Marcel

20.

Konopacki Krystian

21.

Kowalew Jan

22.

Kuźmiak Aleksander

23.

Labirowska Lena

24.

Lewandowski Jan

25.

Lipczyńska Wiktoria

26.

Lisiecka Lena

27.

Maćkowiak Wiktoria

28.

Merchel Aleksander

29.

Mielczarska Oliwia

30.

Moryc Aleksander

31.

Pilwińska Kinga

32.

Piotrak Marcelina

33.

Pipczyński Błażej

34.

Piwowarski Fabian

35.

Rydel Maria

36.

Rydel Oliwia

37.

Słota Oliwia

38.

Smerecki Jan

39.

Smoliński Aleksander

40.

Sokołowska Aleksandra

41.

Subkowska Roksana

42.

Suszycka Maja

43.

Szczepański Artur

44.

Szkudlarek Amelia

45.

Szmigiel Łucja

46.

Śliwińska Maja

47.

Towściak Emilia Maria

48.

Ulążka Zuzanna

49.

Ustach Karolina

50.

Wiadrowska Matylda

51.

Wierzchowska Julia

52.

Woroch Igor

53.

Zabłocka Julia

54.

Zielińska Roksana

 

                     Lista dzieci 4- letnich (rocznik 2018)

l.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Besiekierski Emil

2.

Staniszewski Remigiusz

 

                     Lista dzieci 5- letnich (rocznik 2017)

l.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Grigas Oliwier

2.

Konstant Antonina Halina

3.

Rojewska Patrycja

 

Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Przedszkole posiada 1  wolne    miejsce w grupie dzieci 5-6 letnich (rocznik 2016 i 2017).

Data podania do publicznej wiadomości listy: 29.03.2022 r.


Lista  kandydatów nieprzyjętych

do Przedszkola Miejskiego w Barczewie

na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie:

 • art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe
  (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.),
 • Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Miejskiego w Barczewie (Zarządzenie Nr 0211/2/2022 Wicedyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie z dnia 2 lutego 2022r.).

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 0211/3/2022

Wicedyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie z dnia 3 lutego 2022r.
po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu  28 marca 2022 r.

nie przyjmuje

na rok szkolny 2022/2023 niżej wymienionych kandydatów:

 

 Lista dzieci 3 – letnich (rocznik 2019)

L.p.

Nazwisko  i imię dziecka

1.

Asztemborski Wiktor

2.

Gruszka Pola

3.

Grycko Sabina

4.

Jabłońska Antonina

5.

Krajewska Agata Małgorzata

6.

Ostrowski Maksymilian

7.

Przybyszewska Natalia

8.

Rojek Gabriel

9.

Sikora Antoni

10.

Słomińska Marcelina

11.

Sutkowy Nikodem

12.

Szczerba Alan

13.

Tomasiewicz Oliwia

 

Lista dzieci 4- letnich (rocznik 2018)

l.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Nobert Nikodem

 

Lista dzieci 5- letnich (rocznik 2017)

l.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Hętkowski Nikodem Jan

 

Data podania do publicznej wiadomości listy: 29.03.2022 r.

 

Pouczenie:

Rodzic/prawny opiekun kandydata może złożyć wniosek do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości oraz odwołanie do Dyrektora Przedszkola od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 


Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

do Przedszkola Miejskiego w Barczewie

na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie:

 • art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
  (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.),
 • Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Miejskiego w Barczewie (Zarządzenie Nr 0211/2/2022 Wicedyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie z dnia 2 lutego 2022 r.)

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 0211/3/2022

Wicedyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie

z dnia 3 lutego 2022 r.
po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu  18.03.22 r.

zakwalifikowała

na rok szkolny 2022/2023 niżej wymienionych kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Andernajs Tymoteusz

2.

Baska Piotr

3.

Czajkowski Jakub

4.

Czuba Zuzanna

5.

Frydrych Maciej

6.

Grigas Igor

7.

Grigas Oliwier

8.

Hętkowski Nikodem Jan

9.

Jabłońska Antonina

10.

Konopacki Krystian

11.

Konstant Antonina Halina

12.

Krajewska Agata Małgorzata

13.

Maćkowiak Wiktoria

14.

Moryc Aleksander

15.

Ostrowski Maksymilian

16.

Przybyszewska Natalia

17.

Słota Oliwia

18.

Smoliński Aleksander

19.

Sokołowska Aleksandra

20.

Szczerba Alan

21.

Woroch Igor

22.

Asztemborski Wiktor

23.

Baniukiewicz Szymon

24.

Baran Julia

25.

Bednarczyk Maja

26.

Besiekierski Emil

27.

Brzostek Iga

28

Buczek Pola

29.

Duch Julia

30.

Filipiak Julia

31.

Gilewska Iga

32.

Gołombiewski Bartosz

33.

Gorczyca Adam

34.

Gruszka Pola

35.

Grycko Sabina

36.

Gwiazda Lena

37.

Jackowska Hanna

38.

Jóźwiak Marcel

39.

Kowalew Jan

40.

Kuźmiak Aleksander

41.

Labirowska Lena

42.

Lewandowski Jan

43.

Lipczyńska Wiktoria

44.

Lisiecka Lena

45.

Merchel Aleksander

46.

Mielczarska Oliwia

47.

Nobert Nikodem

48.

Pilwińska Kinga

49.

Piotrak Marcelina

50.

Pipczyński Błażej

51.

Piwowarski Fabian

52.

Rojek Gabriel

53.

Rojewska Patrycja

54.

Rydel Maria

55.

Rydel Oliwia

56.

Sikora Antoni

57.

Słomińska Marcelina

58.

Smerecki Jan

59.

Staniszewski Remigiusz

60.

Subkowska Roksana

61.

Suszycka Maja

62.

Sutkowy Nikodem

63.

Szczepański Artur

64.

Szkudlarek Amelia

65.

Szmigiel Łucja

66.

Śliwińska Maja

67.

Tomasiewicz Oliwia

68.

Towściak Emilia Maria

69.

Ulążka Zuzanna

70.

Ustach Karolina

71.

Wiadrowska Matylda

72.

Wierzchowska Julia

73.

Zabłocka Julia

74.

Zielińska Roksana

 

ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA

Rodzice/opiekunowie prawni

są zobowiązani w terminie 24 – 25. 03. 2022 r. w godz. 7.00 – 15.00

w gabinecie administracji – I piętro nr 42

pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do Przedszkola Miejskiego w Barczewie.

Brak pisemnego potwierdzenia jest równoznaczny z wykreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.

 

mgr Sylwia Polewacz

podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

 

 


Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia

do Przedszkola Miejskiego w Barczewie

na rok szkolny 2022/23

Na podstawie:

 • art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe
  (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.),
 • Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Miejskiego w Barczewie (Zarządzenie Nr 0211/2/2022 Wicedyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie z dnia 2 lutego 2022r.)

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 0211/3/2022

Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie z dnia 3 lutego 2022r.
po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu  18.03.22 r.

nie zakwalifikowała

ze względu na brak spełnienia kryterium wieku

oraz złożenie dokumentów po terminie

na rok szkolny 2022/2023 niżej wymienionych kandydatów

L.p.

Nazwisko  i imię dziecka

1.

Dzwoniarkiewicz Wiktoria

2.

Kowalczyk Blanka

3.

Kaczmarczyk Szymon

4.

Dzieciuch Liliana

 

mgr Sylwia Polewacz

podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

 


REGULAMIN REKRUTACJI /media/kcfinder/files/4a.%20Regulamin%20Rekrutacji%286%29.docx

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM /media/kcfinder/files/terminy%20w%20post%C4%99powaniu%20rekrutacyjnym.pdf

WNIOSEK DO POBRANIA /media/kcfinder/files/WNIOSEK%202021%281%29.doc

WIELODZIETNOŚĆ /media/kcfinder/files/1.%20Wielodzietno%C5%9B%C4%87%289%29.doc

SAMOTNE WYCHOWYWANIE /media/kcfinder/files/2.%20Samotne%20wychowywanie%287%29.doc

OGÓLNE /media/kcfinder/files/3.%20Og%C3%B3lne%282%29.doc

KLAUZULA RODO /media/kcfinder/files/4.%20KLAUZULA%20-%20REKRUTACJA%20DZIECI%282%29.doc