Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

REKRUTACJA 2021/2022

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BARCZEWA Z DNIA 26.01.2021r /media/kcfinder/files/Zarzadzenie%20Burmistrza.pdf

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE Z DNIA 19.12.2019r /media/kcfinder/files/Uchwa%C5%82a%20RM%202019.pdf

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE Z DNIA 29.12.2020r /media/kcfinder/files/Uchwa%C5%82a%20RM%202020.pdf

REGULAMIN REKRUTACJI /media/kcfinder/files/4a.%20Regulamin%20Rekrutacji%285%29.docx

WNIOSEK /media/kcfinder/files/WNIOSEK%202021.doc

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

WIELODZIETNOŚĆ /media/kcfinder/files/1.%20Wielodzietno%C5%9B%C4%87%288%29.doc

SAMOTNE WYCHOWYWANIE /media/kcfinder/files/2.%20Samotne%20wychowywanie%286%29.doc

OŚWIADCZENIE /media/kcfinder/files/O%C5%9Bwiadczenie.doc

KLAUZULA /media/kcfinder/files/4.%20KLAUZULA%20-%20REKRUTACJA%20DZIECI%281%29.doc

 


Lista  kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2021/2022 /media/kcfinder/files/LISTA%201.docx

 

Lista  kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2021/2022 /media/kcfinder/files/LISTA%202%283%29.docx


Załącznik nr 3

do Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0211/8/2021

Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie

z dnia 1 lutego 2021r.

 

Lista  kandydatów przyjętych

do Przedszkola Miejskiego w Barczewie

na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie:

  • art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r . - Prawo oświatowe
    (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.),
  • Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Miejskiego w Barczewie (Zarządzenie Nr 0211/7/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie z dnia 29 stycznia 2021r.).

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 0211/8/2021

Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie z dnia 1 lutego 2021r.
po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 19.03.2021r.

przyjmuje

na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Babiarz Mikołaj

2.

Bartoszek Marcel

3.

Bojar Dawid

4.

Bujwid Kornelia

5.

Burdach Barbara

6.

Ćwiek Tymoteusz

7.

Chodorowska Julia

8.

Chodorowska Antonina

9.

Dobkowski Antoni

10.

Dominiak Filip

11.

Jakubiak Jagoda

12.

Jakubowska Zuzanna

13.

Jasiński Jakub

14.

Fijuk Iga

15.

Frydrych Amelia

16.

Gręda Adam

17.

 Kaliszuk Kuba

18.

Karkut Mikołaj

19.

Kądzielawa Tadeusz

20.

Kostrubski Aleksander

21.

Kowalski Filip

22.

Krzysztoń Gabriela

23.

Labirowski Maciej

24.

Lewandowska Wiktoria

25.

Łutaj Wojciech

26.

Matusiak Oskar

27.

Menzińska Marcelina

28.

Obrębska Gabriela

29.

Ogonowska Gabriela

30.

Onufryjenko Gracjan

31.

Pacuła Maja

32.

Paczkowski Filip

33.

Panufnik Maciej

34.

Pucyk Julia

35.

Reinert Tymoteusz

36.

Rochmiński Igor

37.

Rozkosz Paulina

38.

Rozkosz Weronika

39.

Sawoń Kajetan

40.

Skaśkiewicz Rozalia

41.

Smolińska Amelia

42.

Szablińska Zuzanna

43.

Sztuka Róża

44.

Walentynowicz Wiktor

45.

Zabielski Aleksander Andrzej

46.

Zamielski Filip

47.

Ziemiński Oliwier

48.

Zychowicz Igor

49.

Żukowska Małgorzata

 

 

Załącznik nr 4

do Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0211/8/2021

Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie

z dnia 1 lutego 2021r.

 

Lista  kandydatów nieprzyjętych

do Przedszkola Miejskiego w Barczewie

na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie:

  • art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r . - Prawo oświatowe
    (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.),
  • Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Miejskiego w Barczewie (Zarządzenie Nr 0211/7/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie z dnia 29 stycznia 2021r.).

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 0211/8/2021

Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie z dnia 1 lutego 2021r.
po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 19.03.2021r.

nie przyjmuje

na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Bazyluk Viktoria

2.

Besiekierski  Ignacy

3.

Cieślak Tola

4.

Dąbkowska Laura

5.

Grabkowski Hubert

6.

Grzelak Jan Przemysław

7.

Grzymkowski Kacper

8.

Gawin Antoni

9.

Golan Fabian Sebastian

10.

Kolodzeiska Aleksandra

11.

Koper Tadeusz Aleksander

12.

Kozłowski Krzysztof

13.

Kucała Laura Iga

14.

Łukaszewicz Lena

15.

Mikołajczyk Antonina

16.

Ostrowska Łucja

17.

Płucienniczak Iga

18.

Przybysz Oliwia Anna

19.

Semeniuk Zuzanna

20.

Wojtkowski Adam

21.

Złotkowski Łukasz

 

Data podania listy do publicznej wiadomości : 22.03.2021r.

Pouczenie:

Rodzic/prawny opiekun kandydata może złożyć wniosek do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości oraz odwołanie do Dyrektora Przedszkola od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.