Przedszkole Miejskie w Barczewie

 • pl
 • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Projekty zrealizowane

Zielona Flaga 2014/15

Tematy realizowane w ramach starań po raz trzeci o międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi:

 • Żywność –zdrowo, lokalnie i odpowiedzialnie.

 • Bioróżnorodność.

CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI

W poniedziałek, 29 września 2014r w Krakowie podczas dorocznego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju 277 szkół z całej Polski uhonorowane zostało prestiżowymi certyfikatami, potwierdzającymi najwyższą jakość działań dla zrównoważonego rozwoju - Międzynarodową Zieloną Flagą oraz krajowym tytułem Lokalnego centrum Aktywności Ekologicznej. Nasze przedszkole po raz drugi zdobyło Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi! Aby uzyskać certyfikat, szkoły musiały spełnić wymagające kryteria, najważniejsze z nich zakłada jak największe zaangażowanie i decyzyjność uczniów w podejmowanych działaniach. Wyróżnienia nadawane w ramach Programu otwierają szkołom drogę do międzynarodowej Sieci Eco-Schools, zrzeszającej liderów praktycznej edukacji ekologicznej z 58 krajów świata. Zjazd Szkół dla Ekorozwoju był okazją dla uczestników Programu do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji a przede wszystkim - do wspólnego celebrowania sukcesów, jakie udało im się osiągnąć w ciągu ubiegłego roku szkolnego.

zielona flaga

 

 


Audyt /media/kcfinder/files/audyt.pdf


NASZE DZIAŁANIA...


Przedszkole podjęło działania w ramach starań o otrzymanie GEOCERTYFIKATU I edycja na Warmii i Mazurach.

Odpowiedzialne:Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk, Agnieszka Ławicka

Geocertyfikat to tytuł nadawany placówkom oświatowym, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia. Nasze przedszkole podjęło wiele inicjatyw ukazujących geologiczne elementy przyrody nieożywionej. Celem certyfikatu jest m.in wyeksponowanie naturalnych i antropogenicznych elementów krajobrazu najbliższej okolicy jako walorów turystycznych woj. war. maz.(np. głazów narzutowych), zaangażowanie dzieci do podejmowania działań  popularyzujących wiedzę z zakresu geologii, archeologii, kształtowanie postaw proekologicznych poprzez poszanowanie środowiska przyrodniczego.

W celu ubiegania się o Geocertyfikat zorganizowaliśmy , przeprowadziliśmy  i udokumentowaliśmy podjęte inicjatywy z dziedziny geologii, archeologii( Utworzenie lapidarium geologicznego, utworzenie kolekcji skał i skamieniałości, Dzień Skamieniałości, warsztaty dotyczące gliny).

Certyfikat przyznawany jest przez Kapitułę Geocertyfikatu powołaną przez organizatów Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej A. Szarzyńska, Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy SP w Elblągu D. Życzkowska. Mamy nadzieję , że  nasze przedszkole otrzyma Geocertyfikat!

"Geocertyfikat"- 15 kwietnia 2015r odbyło się uroczyste wręczenie Geocertyfikatów dla wyróżnionych placówek, w tym naszej.To wojewódzki tytuł nadawany placówkom oświatowym , które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia. Uroczystość miała miejsce w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

geocertyfikatgeocertyfikatgeocertyfikat


KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Czas trwania: 2014/2015

Po raz kolejny bierzemy udział w programie Kubusiowi Przyjaciele Natury. Program ten to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

Koordynator: Anna Kadłubowska

kubuś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY- raport /media/kcfinder/files/raport-Kubu%C5%9B.pdf


W Naszym Przedszkolu po raz drugi realizowany jest program „Mamo, tato, wolę wodę!”.

Czas trwania: 2013/2014

Komunikacja tegorocznej edycji programu opiera się na idei Wodnych Superbohaterów. Uczestnicy programu mają okazję podążać za przygodami swoich rówieśników, Zosi i Krzysia, którzy wraz ze Zdrojkiem dzielą się z dziećmi cenną wiedzą na temat prawidłowych nawyków żywieniowych i roli wody w przyrodzie. W czasie tej niezwykłej podróży dzieci przekonają się, że każdy może stać się Wodnym Superbohaterem. Wystarczy odrobina ciekawej inspiracji i dziecięca wyobraźnia! Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Wspólnie ze wspomnianymi bohaterami chcemy wykształcić u dzieci nawyk sięgania po wodę. To dzięki niej szybko regenerujemy utracone siły i jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania niczym superbohater.

Koordynator: Lidia Siemianowska

wolę wodę


 TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Prowadzące: Dąbrowska Elżbieta, Mękal Monika, Siemianowska Lidia

Czas trwania: 2013/2014

Realizacja zadań odbywać się będzie w trzech grupach wiekowych; 4,5,6-latki, w ramach zajęć dodatkowych.

Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełna możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną, wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba mu stworzyć możliwość ich maksymalnego rozwoju…

D. Lewis

 

To projekt działań edukacyjno-artystycznych tworzony z myślą o dzieciach, które chcą twórczo i aktywnie uczestniczyć w prowadzonych zajęciach. Poziom aktywności każdego dziecka jest inny, dlatego warto zainwestować w jego rozwój, aby to co daje nam świat było wykorzystywane jak najlepiej. Dzieci mogą nie tylko obserwować, ale też tworzyć, zmieniać i odnosić sukcesy. Kreatywność to elastyczność myślenia, zdolność do generowania nowych pomysłów. Łączenie ze sobą pojęć pozornie odległych w celu stworzenia czegoś całkowicie nowego.

W ramach projektu będzie kładziony nacisk na swobodę oraz naturalną ekspresję twórczą dzieci. Przedszkolaki poznają siebie i otaczający ich świat w sposób aktywny, a wiedza, którą zdobędą wpłynie na ich sposób postrzegania świata i zachowanie. Kreatywne myślenie uwolni naturalną ekspresję twórczą dzieci i wzmocni skuteczność działania, dzięki temu z takich działań będzie czerpana satysfakcja.

Na twórcze myślenie składa się wiele procesów i kilka mechanizmów intelektualnych, są to: abstrahowanie, transformacja zdobytej wiedzy, kojarzenie, dedukcja, indukcja. Czynniki, które wpływają na przyspieszenie rozwoju wyobraźni przedszkolaka to te, które tkwią w strukturze umysłu: (wzrost spostrzegawczości), rozwój myślenia wyobrażeniowego, sprawność językowa i manualna), własna aktywność poznawcza dziecka, umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi, postawy społeczeństwa (rodziny, przedszkola) wobec dzieci twórczych, wyzwalanie inwencji twórczej.

Przewidujemy, iż po zakończeniu realizacji projektu, poziom rozwoju twórczości i umiejętności kreatywnych będzie pełniejszy i będzie się wyrażać w pracach plastycznych, improwizacjach instrumentalnych, wokalnych, ruchowych, itp.

Metody wspomagające rozwój kreatywności dziecka:

- uczenie się przez przyswajanie;

- uczenie się przez odkrywanie;

- uczenie się przez przeżywanie;

- uczenie się przez działanie;

- zadania zabawowo-twórcze;

- różnorodne, nietypowe materiały i przedmioty codziennego użytku pobudzające kreatywność;

- zadania podnoszące samoocenę dziecka;

- praca w zespole.

Cele:

- budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci, tak, żeby lepiej orientowały się co jest dobre a co złe;

- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;

- rozwijanie umiejętności społecznych; 

- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie;

- nabywanie przez dziecko wiedzy o sobie i świecie;

- aktywne uczestnictwo w życiu grupy;

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych, potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności, samodzielności; 

- inicjowanie działalności zabawowej wg własnych pomysłów i na miarę własnych możliwości;

- wykorzystywanie zmysłów w poznawaniu otoczenia;

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie;

- rozpoznawanie zwierząt i roślin spotykanych w najbliższym otoczeniu;

- systematyczne poszerzanie wiedzy o świecie;

- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadanie się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

- dostrzeganie piękna w otaczającym świecie.

 

Przedszkolaki z projektu Twórczy Przedszkolak przygotowały śnieżynki, które udekorują przedszkolny korytarz. Zapraszamy do obejrzenia naszych prac.

Twórczy przedszkolakTwórczy przedszkolak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baw się naturalnie

Twórcze Przedszkolaki na wrześniowych zajęciach stworzyły grę planszową, dzięki której wezmą udział w konkursie na kącik zabaw wykonany z naturalnych elementów, pod tytułem „Baw się naturalnie”. Przedszkolaki samodzielnie zebrały dary natury, z których korzystały podczas tworzenia gry. Wspólnie ustalili i zaplanowali jak będzie wyglądała gra. Planowanie i wykonanie gry dało wszystkim wiele radości. Wkrótce zaprezentujemy naszą grę koleżankom i kolegom.

Twórczy przedszkolakTwórczy przedszkolakTwórczy przedszkolakTwórczy przedszkolak

 


AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

„Dzieci to podróżni, którzy pytają o drogę...”

Nasze dzieci pytają nas o drogę – my dorośli mamy szansę im towarzyszyć i udzielać wskazówek, by droga ta była bezpieczna i ekscytująca. Towarzyszyć im w drodze, by śmiało i w zdrowy sposób wchodziły w życie.


Wy jesteście NAJWAŻNIEJSZYMI DLA NICH DROGOWSKAZAMI!


Mając świadomość fundamentalnego znaczenia postawy rodziców, zapraszamy Was do partnerskiej współpracy na rzecz optymalnego rozwoju Waszych dzieci. Aby każdy z Państwa miał możliwość stać się świadomym uczestnikiem naszego programu, ekspertem i wsparciem dla swojej pociechy, na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy SPECJALNY panel administracyjny dla rodzica i dla przedszkola.


Akademia Zdrowego Przedszkolaka powstała jesienią 2010 roku. Jak to często bywa, źródłem inspiracji było pójście do przedszkola Aleksandra, syna organizatora i pierwsze związane z tym problemy, głównie w zakresie prawidłowego żywienia. Celem nadrzędnym działalności Akademii jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin. Jesteśmy zespołem ludzi, którym leży na sercu zdrowy rozwój dzieci, gdyż sami jesteśmy rodzicami. W związku z narastającym problemem otyłości u dzieci, o którym mówi się coraz głośniej, postanowiliśmy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie zasad prawidłowego żywienia, aktywnego wypoczynku oraz umiejętności budowania trwałych, pozytywnych relacji w rodzinie.

Nasz program jest działaniem długofalowym, postrzegającym rozwój dziecka w sposób holistyczny. Staramy się dotrzeć do Przedszkoli, ofiarując im pomoc oraz inspirację w codziennych działaniach, do Dzieci, wspierając ich zdrowy rozwój, i oczywiście do Państwa, czyli Rodziców, których rola w tym całym procesie dydaktycznym, jest nieoceniona. Przedszkola realizujące nasz program otrzymują materiały dydaktyczne do przeprowadzenia warsztatów z dziećmi, a po realizacji Akcji i przesłaniu raportu otrzymują Certyfikat AZP. Uczestniczą również w licznych warsztatach i konkursach z możliwością otrzymania atrakcyjnych nagród.

Koordynator: Lidia Siemianowska

Ewelina Majewska


Projekt” Lapidarium blisko nas” -miejsce edukacji ekologicznej i środowiskowej do poznawania przyrody nieożywionej.

Koordynator: Bożena Iwaszko, Agnieszka Ławicka 

Projekt realizowany od marca 2014 do grudnia 2014. Projekt finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie we współpracy z Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

Głównym celem projektu jest:

 • Zapoznanie dzieci z naturalnym zróżnicowaniem powierzchni Ziemi w zakresie budowy geologicznej oraz procesami przyrodniczymi będącymi wytworem natury, jak też stworzonymi przez człowieka.

 • Zaspokajanie ciekawości dzieci przyrodą nieożywioną, poznawanie jej historii.

 • Samodzielne prowadzenie doświadczeń, pokazów i obserwacji skał, prehistorycznych replik skamielin, minerałów pod lupą i mikroskopem w celu rozwiązywania problemów- łączenie nauki z ciekawą zabawą.

 • Rozwijanie ciekawości poznawczej i skłonności do stawiania pytań wynikających z patrzenia na obiekty przyrody nieożywionej oraz rzeczy dziejące się wokół, nabywanie umiejętności badania świata.

 • Kształtowanie u dzieci logicznego myślenia poprzez łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną.

 • Wyjaśnienie dzieciom procesów odpowiedzialnych za zmiany geologiczne i przewidywanie przyszłych zmian w środowisku- ważnych dla całej planety i jej mieszkańców.

 • Rozszerzanie wiadomości na temat lądolodów, lodowców górskich.

 • Popularyzacja i dostrzeganie zmian geologicznych otaczającej nas przestrzeni.

Dzięki projektowi dzieci za pomocą zmysłów będą badały właściwości skał, skamieniałości, minerałów. Nauczą się rozróżniać niektóre skały Warmii i Mazur,, poznają różne rodzaje kruszywa. Uświadomią sobie, że skały są pozostawione przez lądolód i są bogactwem naszego regionu, że powstały kilka milionów lat, a także miliardów lat temu, kiedy Ziemia była jeszcze młoda.

Przedszkolaki w trakcie zajęć terenowych będą mogły samodzielnie dokonać wyboru ciekawych znalezionych egzemplarzy wyróżniających się typowymi dla danego rodzaju skał cechami. Dzieci będą mogły rozwijać swoje zainteresowania geologiczne, badawcze, poznawcze, nauczą się porównywać , formułować odpowiednie wnioski z prowadzonych pokazów, obserwacji i doświadczeń. Dzieci poszerzą wiadomości na temat powstawania skał i minerałów oraz zwrócą uwagę na ich wykorzystanie przez człowieka.

Przedszkolaki będą kształtowały swoją postawę badawczo-naukową, poznając Ziemię, jej budowę- lepiej zrozumieją mechanizmy powstawania niektórych zjawisk w przyrodzie.

Dzieci nauczą się dostrzegać walory estetyczne skał , minerałów w swoim otoczeniu.

Rodzice naszych wychowanków będą mieli możliwość wspólnego działania, tworzenia, integrowania się z uczestnikami projektu. A także okazję do lepszego poznania siebie, budzenia zainteresowań naukowych, pogłębiania doświadczeń geologicznych.

lapidariumlapidariumlapidarium

Już wiele działań  udało się nam wykonać  z naszego projektu, ale to dzięki zaangażowaniu wielu życzliwych , wspaniałych ludzi, którzy są  chętni nieść pomoc innym. W najbliższym czasie czeka nas wielkie otwarcie Lapidarium, wkrótce zamieścimy sprawozdanie  oraz relację z uroczystości.

lapidariumlapidariumlapidariumlapidarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTE OTWARCIE LAPIDARIUM - czerwiec 2014

lapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidariumlapidarium

 

 


GÓRA GROSZA

Czas trwania: 24.11.-05.12.2014r

góra grosza

Nasze przedszkole wzięło udział w akcji "Góra Grosza", której celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja Góra Grosza organizowana była w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach 24 listopada – 5 grudnia 2014 roku.

Koordynator: Lidia Siemianowska

 


Nasze przedszkole bierze udział w światowym projekcie UNICEF – WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA. W Polsce kampanię wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.

Czas trwania: od października 2014r do marca 2015r.

Celem projektu jest:

 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
 • pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
 • zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym.

     Zapraszamy serdecznie do trzeciej odsłony jednej z najbardziej znanych,  kampanii UNICEF na świecie! W Polsce projekt był już realizowany z powodzeniem dwukrotnie. W obu edycjach wzięło udział ponad 1700 placówek edukacyjnych! Zachęcamy do zaangażowania się
w akcję wszystkie szkoły i przedszkola, które znają już ją znają, a także nowe placówki, które chciałby przyłączyć się do tej niezapomnianej przygody. Udział w akcji dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń uczestnikom, a radość jaka towarzyszyła wszystkim przy przygotowywaniu laleczek i organizacji imprez w szkole trwale zapisała się w ich pamięci.

     Dlaczego warto wziąć udział w kampanii? Odpowiedź wydaje się oczywista! Poza fantastyczną zabawą towarzyszącą szyciu laleczek  przyczyniają się Państwo do poprawy losu setek tysięcy dzieci na świecie. Dzięki zaangażowaniu szkół i przedszkoli udało się pozyskać ponad 1, 1 miliona złotych na ratowanie życia dzieci w Sierra Leona i Czadzie. Bez Państwa udziału setki tysięcy dzieci nie otrzymałyby ratujących życie szczepionek. UNICEF dziękuje
w ich imieniu. Jednocześnie zachęcamy kolejny raz do włączenia się w ogólnoświatową pomoc dzieciom.

     W ramach akcji uczniowie będą przygotowywali charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich będzie miała swoją tożsamość. Dzieci same wybiorą kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, a przez to określą kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieszczą w „akcie urodzenia”. Laleczki zostaną zaprezentowane podczas specjalnie zorganizowanych w szkole imprez, spotkań, festiwali etc. Każdy z zaproszonych gości będzie mógł zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowizny
na rzecz ratowania życia dzieci w Sudanie Południowym. Minimalna kwota darowizny
w wysokości 10 zł umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, a tym samym pozwoli na uratowanie mu życia.

POMAGANIE JEST PRZYJEMNE! PRZEKONAJ SIĘ!!!

 

Wszystkie Kolory Świata –III edycja

Konkurs na „Najbardziej oryginalną laleczkę"

,,Wszystkie Kolory Świata”-UNICEF- konkurs na „Najbardziej oryginalną laleczkę". Nasze przedszkole ma swoją lalkę, na którą trzeba głosować (1 osoba = tylko 1 głos). Jeżeli masz konto na Facebook.com i chcesz nas poprzeć zagłosuj!!!

Jak głosować:

1. zaloguj się na Facebook.com

2. wejdź w aplikację "wszystkie kolory świata",

3. znajdź "naszą lalę",

4. oddaj głos.

 Głosujemy od 10.03.2015r (od godz.11.00) do 16.03.2015r (do godz.11.00)

 Głos można oddać tylko po powiększeniu wybranego zdjęcia laleczki

(link do zdjęcia: https://apps.facebook.com/unicef-kolory-swiata/galeria.powieksz?lalka=93).

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA!!!

Czy pomaganie jest przyjemne? Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?

unicefunicefunicef

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport z akcji UNICEF - "Wszystkie Kolory Świata” w Przedszkolu Miejskim w Barczewie.

     Nasze przedszkole przystąpiło do III edycji projektu Unicef - ,,Wszystkie Kolory Świata”. Zgłaszając się do udziału w projekcie nasza placówka wyraża w ten sposób postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazuje dzieciom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne, chętnie propaguje wrażliwość społeczną i idee niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.

     W ramach akcji przedszkolaki i rodzice zostali szczegółowo zapoznani z celami projektu UNICEF, poznali sytuację dzieci w Sudanie Południowym, poszerzali swoją wiedzę o warunki życia, zwyczaje, kulturę krajów, które wybrali za ojczyznę dla swoich laleczek. Na terenie przedszkola rozwieszono plakaty informujące rodziców, wychowanków o rozpoczęciu projektu, stworzono specjalną tablicę informacyjną nt. projektu na korytarzu przedszkola w widocznym miejscu. Umieszczono również informację na stronie internetowej przedszkola oraz na Facebooku. I zaczęło się wielkie szycie laleczek... Udostępniono materiały związane z akcją- wzór laleczki, akt urodzenia do uzupełnienia. Każda uszyta laleczka otrzymała swój paszport zawierający krótki jej opis (imię, wiek, kraj z którego pochodzi, zainteresowania).

     Zostało uszytych 6 szmacianych laleczek. Wszystkie zostały wyeksponowane na przedszkolnym korytarzu w dniach 23.02.2015r-24.02.2015r. Wystawa wzbudziła podziw i zachwyt wśród oglądających. 25.02.2015r odbyła się aukcja- licytacja laleczek na rzecz ratowania życia dzieci w Sudanie Południowym. Licytacja była ostatnim etapem projektu. Wszystkie laleczki znalazły swoich opiekunów. Mimo tak małej ilości laleczek udało nam się zebrać 385,00zł na szczepionki dla dzieci z Sudanu.

Cieszymy się wspólnie, że chociaż w ten symboliczny sposób mogliśmy przyczynić się do poprawy życia dzieci, mieszkających w Sudanie Południowym. Wierzymy, że szczepionki zakupione z zebranych funduszy w znacznym stopniu poprawią ich sytuację zdrowotną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy włożyli wiele serca i pracy w uszycie laleczek, oraz tym którzy wzięli udział w aukcji, wykupili laleczki i z otwartymi ramionami przyjęli je w poczet swojej rodziny.
Jeszcze raz Serdecznie dziękujemy!!!

Koordynator: Anna Kadłubowska

unicefunicefunicefunicefunicefunicef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

VIII EDYCJA

2015/2016

 

 

 

 

 

CELE PROGRAMU:

a. Popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli.

przedszkolnych.

b. Wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury.

c. Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

CZAS TRWANIA PROGRAMU:

Program trwa od 22 października 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

REALIZACJA PROGRAMU:

a. Zgłoszone do programu przedszkole otrzymuje od Organizatorów bezpłatne materiały edukacyjne „Kubusiowi Przyjaciele Natury":

-Folder dla nauczyciela,

-Płytę CD,

-Plakat programu,

-Książeczki dla dzieci,

-Certyfikat, potwierdzający Tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Jest to jedyna przesyłka, którą otrzymuje przedszkole od Organizatorów w trakcie trwania programu.

b. Na podstawie nadesłanych materiałów nauczyciele realizują Program.

c. Materiały przeznaczone dla dzieci nauczyciele przekazują przedszkolakom.

d. Obowiązkowo przedszkole realizuje 4 otrzymane scenariusze:„Kubusiow i Przyjaciele Natury”, „Dzień Marchewki”, „Drugie Śniadanie”, „Recykling”.

e. Dodatkowo, przedszkola mogą zrealizować inne proponowane działania, których lista znajduje się na stronie www.przyjacielenatury.pl

Koordynator: Anna Kadłubowska

 

Raport z projektu Kubusiowi Przyjaciele Natury /media/kcfinder/files/Raport-2015-16-Kubu%C5%9B.docx


MALI uczniowie idą do szkoły

Czas trwania: od października 2015r do marca 2016r

Celem projektu jest:

 •        Zapoznanie dzieci z zagadnieniem dostępu do edukacji na świecie,
         w tym szczególnie sytuacji dzieci w Mali,
 •        Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
 •        Zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.

  Etapy projektu:

  1. Zajęcia edukacyjne – specjalnie przygotowane materiały edukacyjne (prezentacje, scenariusze zajęć, filmy) umożliwią przygotowanie zajęć lekcyjnych dla uczniów na temat dostępu do edukacji na świecie.
   

  2. Stworzenie własnych książek – po zapoznaniu się z sytuacją w Mali uczniowie przygotują własne książki o wybranej tematyce. Książki mogą mieć dowolną formę (bajki, opowiadania, komiksu, etc.), a poza podstawowymi materiałami piśmienniczymi wystarczy dobry pomysł
  i wyobraźnia!

   

  3. „Dzień Książki dla Afryki” – podczas specjalnie przygotowanej w placówce imprezy wszystkie stworzone przez uczniów książki zostaną zaprezentowane, a zaproszeni goście będą mogli zabrać do domu wybraną przez siebie pozycję w zamian za przekazanie darowizny na rzecz dzieci w Mali.
   

  4. Konkurs – wszystkie zainteresowane placówki mogą wziąć udział w konkursie na najciekawszą książkę. Zwycięska szkoła będzie miała możliwość gościć Ambasadora Dobrej Woli – Artura Żmijewskiego. Udział w konkursie nie jest obowiązkowy.

Podsumowanie projektu "MALI uczniowie idą do szkoły".

     Zakończyliśmy już realizację projektu "Mali uczniowie idą do szkoły". Był to projekt edukacyjny Unicef realizowany przez nasze przedszkole od października 2015r do marca 2016r. W ramach projektu przedszkolaki mogły pomóc dzieciom z Mali, zbierając fundusze , które umożliwią im naukę.

     Odbyły się również zajęcia edukacyjne, które polegały na zapoznaniu przedszkolaków z sytuacją dzieci w Mali, specjalnie przygotowane materiały, w tym prezentacje i filmy umożliwiły przeprowadzenie ciekawych zajęć, podczas których dzieci miały okazję poznać problemy mieszkańców Mali.

     Drugim etapem było przygotowanie książeczek- każdy miał możliwość przygotować swoją własną książkę. Technika była dowolna. Wszystko zależało od dziecięcej wyobraźni. Mogła to być bajka, komiks...Książki były różne i bardzo ciekawe. Wykonano 9 książeczek.

     Kolejnym etapem było zorganizowanie "Dnia Książki dla Afryki"  połączony z kiermaszem oraz wystawą w dniu 17.03.2016r. Wszystkie stworzone przez dzieci książki zostały zaprezentowane na kiermaszu. Podczas kiermaszu można było również zabrać do domu wybraną przez siebie pozycję w zamian za przekazanie darowizny na rzecz dzieci w Mali. Udało nam się uzbierać 150 zł.

     Ostatnim etapem był wewnętrzny konkurs w naszym przedszkolu na najciekawszą książkę. Oczywiście wszystkie dzieci zostały nagrodzone, ponieważ wszystkie książki były bardzo ciekawe. Dzieci otrzymały dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Koordynator: Anna Kadłubowska


Zakładamy własny zielnik-warzywnik- projekt dofinansowany przez OCEE(od kwietnia do czerwca 2016r.)

Osoba realizująca zadanie: Bożena Iwaszko, Dorota Sobiechowska, K. Łesyk

Uczestnicy:  dzieci z Przedszkola Miejskiego w Barczewie ( 3-6 lat) , dziesięć grup:242 dzieci.

Cele projektu :

Pogłębianie doświadczeń dzieci z bioróżnorodnością, zwrócenie uwagi na jej zależności. Zwiększenie liczby siedlisk dla pożytecznych owadów, ptaków.

Wzbogacanie bazy edukacyjnej dla społeczności przedszkolnej i upiększanie wizerunku przedszkola o skrzynie i donice, zielnik, nowe rośliny, tablicę edukacyjną „ Zioła” .Poznanie różnorodności biologicznej i  usystematyzowanie wiedzy dzieci n/t ziół, warzyw, owadów i małych zwierzątek. Dostrzeganie walorów estetycznych otoczenia. Kształtowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw całej społeczności przedszkolnej.

    W naszym przedszkolu priorytetem jest tworzenie warunków do zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia. Dzieci  w grupach z radością brały udział w realizacji zadania: wysiewały nasiona warzyw i ziół, wysadzały rośliny o wysokich walorach zdrowotnych i odżywczych, poznawały ich wykorzystanie, do czego służą, jakie mają korzystne działanie na życie człowieka oraz zwierząt. Odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor ZUK i Zarządzania Zielenią, która na zakończenie spotkania wręczyła dzieciom skrzynkę z bratkami. W ramach współpracy z rodzicami jedna z mam, która jest z zawodu projektantką , dekoratorką wnętrz przeprowadziła zajęcie dla dzieci, podczas którego nauczyły się urządzać pokój dziecięcy , wykorzystywały różnorodne kompozycje. To były bardzo ciekawe  i miłe zajęcia. Podczas obchodów Dnia Ziemi dzieci recytowały wiersze o tematyce ziół, śpiewały piosenki , każda grupa przygotowała ciekawy występ artystyczny.

W ramach zadania dzięki dofinansowaniu z OCEE zakupiliśmy deski do wykonania zielnika, z własnych środków zakupiliśmy impregnat do drewna, folię, sadzonki ziół , warzyw i ziemię do zielnika. Pan konserwator wykonał zielnik. Posadziliśmy m.in.: dziurawiec, oregano, bazylię, lubczyk, pomidorki, stewię, majeranek, tymianek, rozmaryn, miętę, melisę, pietruszkę, koper. Dzieci chętnie próbowały, określały smak stewii, której dotąd nie znały.  Cieszy nas fakt, że będą te zioła wykorzystywane w naszej zdrowej kuchni. Dzieci są zainteresowane nowym kącikiem, dopytują o znajdujące się tam rośliny, a także pojawiające się owady. Dzięki dofinansowaniu mogliśmy zakupić tablicę „ Zioła w naszym ogrodzie”,  z której korzysta cała społeczność przedszkolna. Tablica informuje o wyglądzie wybranych ziół, zastosowaniu w kuchni, lecznictwie, farmacji. Jest  to nasz ziołowy kącik edukacyjny , z którego będzie mogła skorzystać szersza społeczność przedszkolna.

Mogliśmy promować sadzenie ziół, warzyw podczas Festynu Rodzinnego, który promował warmińskie potrawy z wykorzystaniem ziół, a także przepiękne wianki plecione z ziół, kwiatów.

Otoczenie przedszkola robi miłe wrażenie, otoczone różnymi barwami, zapachem ziół, zachęca do korzystania z naturalnych dóbr. Nasza placówka jest edukacyjnym miejscem dla wielu pokoleń, atrakcyjniejsze pod względem walorów estetycznych. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie  całej społeczności przedszkolnej w realizację zadania.     

 

 

 

 


„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”

Rok szkolny 2016/2017

     W naszym przedszkolu w grupie IV A - jest realizowany projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”. Konkurs składa się z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego.

     Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.

     Nauczyciele tej grupy wspólnie z dziećmi i rodzicami realizują zadania zawarte w regulaminie.

     Patronat honorowy nad konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP A. Kornhauser – Duda.

Opiekun zespołu konkursowego:

Lidia Siemianowska

Osoba wspierająca:

Dorota Sobiechowska


„WĘDRUJĄCA KSIĄŻKA”
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

TERMIN REALIZACJI LISTOPAD 2016 -MARZEC 2017

Koordynator: Ewelina Majewska