Przedszkole Miejskie w Barczewie

 • pl
 • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Poprawa bezpieczeństwa- projekt

Przedszkole Miejskie w Barczewie podpisało porozumienie z Gminą Barczewo  o współpracy dotyczące realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych dzięki aktywnym znakom na przejściach dla pieszych w okolicach szkół przy ul. Wojska polskiego i ul. Warmińskiej w Barczewie ". Poszczególne grupy zrealizowały zajęcia edukacyjno - profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w następujący sposób: spotkania z przedstawicielami zawodów (policjant, strażak, pielęgniarka, ratownik medyczny w ramach Bezpiecznej drogi do przedszkola oraz ABC pierwszej pomocy). Okres realizacji zadania: październik - grudzień 2020r. Z przeprowadzonych zajęć/prelekcji grupy sporządziły notatki i zdjęcia, które zostały przekazane do Gminy oraz umieszczone poniżej. W związku z obecną sytuacją (Covid-19) działania były głównie podejmowane  w formie online.


ABC pierwszej pomocy- gr. Ia „Pszczółki”

     W grupie Ia „Pszczółki” zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Dzieci poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia jakim jest skaleczenie się oraz krwotok z nosa. Nauczyły się również numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Z powodu pandemii  Covid- 19 spotkanie z ratownikiem medycznym oraz pielęgniarką odbyło się online. Rodzice z naszej grupy pani Edyta oraz pani Krystyna nagrały dla dzieci krótkie filmiki pokazujące jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, gdy ta się skaleczy lub dostanie krwotoku z nosa oraz jak wezwać pomoc przez telefon gdy w pobliżu nie ma osoby dorosłej. Dzieci wykazały ogromne zainteresowanie i zaangażowanie w praktycznym wykonywaniu poszczególnych zadań. Zajęcia miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.KRASNALE- GR. IB

Dzieci z grupy IB Krasnale z Przedszkola Miejskiego w Barczewie wraz z wychowawczyniami Elżbietą Jabłońską i Karoliną Hrycyna realizowały zajęcia dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze. Zajęcia realizowane były na przełomie września i października 2020 r. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami poruszania się po drodze ,a także z podstawowymi znakami informacyjnymi w ruchu drogowym pieszych (przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna). Podczas realizacji tematów przedstawiony dzieciom został między innymi film edukacyjny z serii Lulek.tv ,,Jak przechodzić przez ulice?’’a następnie dzieci poznały zasady ruchu drogowego na podstawie fragmentu wiersza Wandy Chotomskiej.

“Gdy zamierzasz przejść ulicę”

Na chodniku przystań bokiem

Popatrz w lewo bystrym okiem

Skieruj w prawo wzrok sokoli

Znów na lewo spójrz powoli

Jezdnia wolna – więc swobodnie

Mogą przez nią przejść przechodnie

Każdy uczeń, nawet mały,

Zna na pamięć te sygnały i odróżnia na

Ulicach wszystkie znaki na tablicach!

Dzieci na podstawie fragmentu filmu multimedialnego dowiedziały się wiadomości na temat zawodu Policjanta- kto to taki? Poznały pracę Policjanta i wykonywanych przez niego czynności oraz charakterystyczny ubiór, a także narzędzia jakimi się posługuje. Film miał na celu uświadomienie niebezpieczeństwa i zagrożeń związanych z ruchem drogowym, a także uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach muzyczno-ruchowych przy piosence ,,Czerwone światło-STÓJ’’. Dzieci parami chodziły po sali nauczyciel pokazywał dzieciom szablony świateł czerwonego i zielonego. Zadaniem dzieci było zatrzymać się na widok światła czerwonego. Wszystkie dzieci chętnie brały udział w zajęciach plastycznych podczas których powstały ciekawe prace miedzy innymi piękne sygnalizatory świetlne.  Dzieci bardzo zaangażowały się w wykonywacie pracy. Celem wykonywanej pracy było doskonalenie sprawności manualnej oraz utrwalenie kolorów występujących na sygnalizatorze świetlnym. Efektem końcowym było wykonanie przez dzieci pracy plastycznej „Zebra – przejście dla pieszych”. W pracy plastycznej wykorzystano czarne i białe kartki z bloku technicznego.WESOŁE MISIE- GR. IIA

1. Prezentacja multimedialna - skrzyżowanie na drodze.Dziecko zwraca uwagę na przedstawiane znaki drogowe  Agatka, sygnalizacja, pasy, Wie jak prawidłowo przechodzić przez ulicę, wi jaką rolę pełni policjant.

2. Zebra na drodze- praca przestrzenna kredką pastelową  . poprawnie rysuje kredką pastelową pasy, zna zasady bezpieczeństwa.

3.Uliczne sygnały- zabawa muzyczna przy piosence.Bawi się reagując na  tekst piosenki : kolor zielony lub czerwony.

4. Samochody specjalistyczne-prezentacja multimedialna , zabawy na dywanie samochodami , utrwalenie numeru alarmowego. Zna podstawowe reguły uczestnictwa w ruchu pieszym.

5.Znaki drogowe- praca przestrzenna - sygnalizator świetlny.

 MOTYLKI- GR. IIBSMERFY IIIA

W związku z realizacją  zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych dzięki aktywnym znakom na przejściach dla pieszych" przez naszą gminę, w grupie Smerfy zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące tego zagadnienia. Zorganizowano spotkanie ze strażakiem – tatą Kuby S., który przesłał film opowiadający o zawodzie strażaka oraz niebezpieczeństwach, jakie czyhają w domu i na ulicy. Zaprezentował wozy strażackie oraz sprzęt wykorzystywany w pracy strażaka. Zorganizowano w grupie również spotkanie online z ratownikiem medycznym – tatą Filipa M., który zaprezentował wykonywany przez siebie zawód, ukazał nam wnętrze karetki oraz opowiedział o zagrożeniach dla zdrowia dzieci.BIEDRONKI- IIIB

      W ramach zadania gminnego „ Poprawa bezpieczeństwa pieszych dzięki aktywnym znakom na przejściach dla pieszych” zorganizowaliśmy zajęcia  edukacyjno-profilaktyczne z zakresu  ABC pierwszej pomocy . Dzieci z grupy IIIb Biedronki oglądały filmik online „ Ratownik medyczny”  nagrany przez ratownika medycznego P. Małgorzatę  Jasińską. Przedszkolaki brały udział w zajęciach o zasadach zachowania się podczas różnych sytuacji i zagrożeń-dowiedziały się, jak postępować  w trudnych sytuacjach, utrwaliły numery alarmowe. Dzieci odgrywały scenki sytuacyjne „ Co należy zrobić, gdy coś złego się wydarzy?”-pierwsza pomoc.Grupa Kubusia Puchatka IV a

1.Dziecko bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego…

Jednym z głównych zadań przedszkola określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o bezpieczeństwo.

Działania przedszkola powinny być zatem skierowane na realizowanie treści wychowawczych istotnych dla bezpieczeństwa dzieci. Zakres treści przeznaczonych do realizacji powinien być uzgodniony z rodzicami.

Nie zawsze możemy towarzyszyć naszym pociechom i czuwać nad ich bezpieczeństwem. Niemożliwe jest wyeliminowanie wszystkich zagrożeń. Dlatego powinno się jak najwcześniej uświadamiać dzieciom niebezpieczeństwa, które mogą ich spotkać w codziennym życiu i przyzwyczajać do ograniczeń, miedzy innymi przez ustalenie zakazów i nakazów.

Bardzo ważne jest zapoznawanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i życiu, wzbudzanie w nich czujności i ostrożności w różnych życiowych zdarzeniach.

W ostatnim okresie naszego życia wybuchła pandemia Covid-19. Z tego powodu w placówkach oświatowych wprowadzono reżim sanitarny i higieniczny. W związku z zaistniałą sytuacją, prowadzony od kilku lat w naszej placówce projekt edukacyjny ,,Bezpieczny Przedszkolak ”, został wzbogacony w nowe treści dotyczące higieny i czystości. Wprowadzone treści będą systematycznie utrwalane w ciągu całego roku szkolnego.

1.Dziecko bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego…

 • W ramach realizacji tematu we wrześniu dzieci
 • utrwalały umiejętność poruszania  się dzieci po drodze w różnych warunkach pogodowych.
 • Uświadamiano  dzieciom konieczności bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach. 
 • Utrwalały  zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
 • Wdrażane do przechodzenia w miejscach oznaczonych
 • Doskonaliły  umiejętności rozpoznawania barw sygnalizatora.
 • Poznawały funkcję  pojazdów uprzywilejowanych w ruchu.

Wychowawca grupy Elżbieta Dąbrowska

 GRUPA IV B „ŻABKI”

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne.

Zapoznałyśmy dzieci z elementarnymi zasadami uczestnictwa w ruchu drogowym; kształtujemy u dzieci prawidłowe postawy sprzyjające unikaniu różnego typu zagrożeń; kształtujemy postawy zaufania do funkcjonariuszy policji.

Te zagadnienia realizujemy poprzez różne formy: pogadanki, pokaz, opowiadania, wiersze, piosenki, prace plastyczne, historyjki obrazkowe, teatrzyki, quizy, makiety, gry planszowe, zabawy, filmy, prezentacje multimedialne, zajęcia z auto-chodzikiem.

Uwzględniłyśmy te zagadnienia w planach pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Zajęcia są oparte na metodach aktywizujących myślenie dzieci.

14.09-18.09.2020 r. - temat kompleksowy: „Jestem bezpieczny”

- Film edukacyjny: „Bezpieczeństwo na drodze”;

- Prezentacja multimedialna: „Bądź bezpieczny – bądź widoczny”;

- Zagadki „N ulicy”;

- Piosenka: „Zawody”;

- Opowiadanie „Odważnik” – wartość odwaga;

- wiersz „Bądźmy bezpieczni”-kodeks bezpieczeństwa;

- prace plastyczno - techniczne: Policjant, znaki drogowe;

- zajęcia z wykorzystaniem auto-chodzika;

- zabawy ruchowe z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych: „Ruch uliczny”.

21.09-25.09.2020 r. - temat kompleksowy: „Pomocna dłoń”

- opowiadanie: „Odważni strażacy – ja niczego się nie boję”;

- film edukacyjny o zawodzie ratownika medycznego: „Będziemy ratownikami”;

- prezentacja multimedialna: „Zawody mundurowe”;

- utrwalanie numerów alarmowych – „Kto nam pomoże?” zagadki, praca plastyczna – wozy uprzywilejowane;

- film edukacyjny: „Pierwsza pomoc”;

- film edukacyjny: „Ratownicy na czterech łapach” – pies przyjaciel człowieka;

Dzieci oglądały między innymi filmy:

Bezpieczne zachowania – youtube.com/ watch?v=YZOw6JvT5Ug

Bezpieczeństwo dzieci na drodze – zasady bezpiecznego zachowania się na drodze.

youtube.com/watch?v=AKqDTOp5En4

Dorota Sobiechowska

Lidia ŻarczyńskaSprawozdanie z realizacji zajęć edukacyjno – profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w grupie IV C „Tygryski”

Wiek przedszkolny to odpowiedni czas na zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa. Już od najmłodszych lat dzieci wprowadzane są w świat wartości dotyczących bezpieczeństwa. W tym czasie zapoznajemy dzieci nie tylko
z niebezpieczeństwami im grożącymi, ale przede wszystkim utrwalamy u nich postawy
i zachowania dające im poczucie bezpieczeństwa. Podejmując działania w tym kierunku musimy pamiętać, aby zapoznać dzieci ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Należy uczulić dzieci na wszelkie niebezpieczeństwa życia codziennego oraz wyposażyć w wiedzę i nawyki bezpiecznego postepowania. 
Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo podatne na przyswojenie prawidłowych nawyków
i odpowiednich przyzwyczajeń. Często właśnie własnym przykładem dajemy dzieciom wzorzec prawidłowych postaw wpływających na ich bezpieczeństwo.

Realizując treści zajęć podjęto następujące działania:

 1. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się w przedszkolu, dzieci poznały
  i utrwaliły zasady bezpieczeństwa i higieny. Nauczycielka zapoznała przedszkolaki
  z placem zabaw i jego przeznaczeniem, zasadami bezpiecznej zabawy w przedszkolnym ogrodzie oraz na sąsiadującym z Przedszkolem „Orliku”.

2. We wrześniu nasza grupa stworzyła „Kodeks przedszkolaka”, w których znalazły się normy zachowania i zasady bezpiecznego postępowania.

3. Zrealizowaliśmy tematy kompleksowe poruszające tematykę bezpieczeństwa w przedszkolu i w drodze do przedszkola. Omawialiśmy zasady ruchu drogowego, zasady poruszania się pieszych po ulicy oraz właściwe zasady sygnalizacji świetlnej, dzieci dowiedziały się w jakich miejscach można bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. Podczas zajęć na bieżąco realizowano tematykę wynikającą z podstawy programowej, na temat wdrażania do odpowiedzialnego stosowania się do znaków i sygnałów drogowych. Dzieci poprzez zabawę poznały numery alarmowe do odpowiednich służb. Korzystaliśmy w trakcie zajęć z programu Autochodzik.