Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Ośrodek plastyczny

Ośrodek Zainteresowań Plastycznych
Prowadzące: mgr Elżbieta Dąbrowska, mgr Lidia Siemianowska, mgr Janina Szwarc- Krasowska

Obszar edukacji kulturowo – estetycznej to bardzo ważny obszar edukacji przedszkolnej, w którym istotne zagadnienia to: obserwacja, estetyka, twórczość.

Twórczość plastyczna dziecka jest bardzo ważną formą jego aktywności, kontaktu z otaczającym światem, wyrażania emocji, myśli i wrażeń, zainteresowań, możliwości intelektualnych. Dziecko, które ma zapewnioną swobodę wypowiedzi twórczej i wyrażania w sposób nieskrępowany swoich odczuć, może tworzyć wspaniałe dzieła, nawet niezbyt dużym nakładem finansowym, a efekty pracy mają ogromna wartość. Ważne jest umożliwianie poznania otaczającej rzeczywistości, uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk – przyrodniczych, społecznych, kulturowych, doskonalenie wrażliwości zmysłów, przyzwyczajenie do dbania o estetykę własną i otoczenia.

Realizowanie aktywności kreatywno – twórczej dziecka poprzez zabawę i inne ciekawe formy jest zaspokajaniem jednej z jego podstawowych potrzeb, a przez to kształtowaniem jego wszechstronnej osobowości, przygotowaniem go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturowym i społecznym.

Cele i zadania:

  • ujawnienie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci;
  • wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka;
  • umożliwianie działania i doświadczania z dostępnym materiałem plastycznym i przyrodniczym;
  • poznawanie nowych ciekawych technik plastycznych;
  • poznawanie możliwości stosowanych narzędzi;
  • rozwijanie umiejętności organizowania pracy i współdziałania w zespole;
  • uczestnictwo w konkursach organizowanych przez różne instytucje o ośrodki lokalne i ogólnopolskie;
  • wykonywanie oprawy plastycznej i dekoracji na różne przedszkolne okazje.

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

W zimowe szare i pochmurne dni przedszkolaki na kółku plastycznym chętnie zajmowały się zajęciami i zabawami plastycznymi, poznawały nowe techniki plastyczne i sposoby wyrażania się poprzez sztukę. Przed Świętami Bożego Narodzenia dziewczynki wykonały prace – świąteczny krajobraz, komponując z wyciętych elementów swój obrazek i wypełniając tło wokół nich pieczątkami z kolorowej farby. W styczniu tworzyły abstrakcyjny magiczny obrazek techniką „malowanie bibułą”. Te kolorowe piękne prace ozdobiły naszą Galerię oraz rozweseliły zimowe dni przedszkolne. Praca twórcza, w którą dzieci bardzo się angażowały, przyniosła wiele radości i satysfakcji.

PLASTYCZNYPLASTYCZNYPLASTYCZNYPLASTYCZNYPLASTYCZNYPLASTYCZNYPLASTYCZNYPLASTYCZNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zajęciach w październiku przedszkolaki tworzyły z gliny różne figurki i naczynka według własnego pomysłu. To niecodzienne tworzywo, choć trudne, pozwoliło wymodelować i stworzyć ciekawe modele, co przybliżyło dzieciom dawne sposoby tworzenia ceramiki i elementów dekoracyjnych. Na kolejnych zajęciach dzieła będą przez dzieci malowane farbą i dekorowane.

PLASTYCZNYPLASTYCZNYPLASTYCZNYPLASTYCZNYPLASTYCZNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

plastycznyplastycznyplastycznyplastyczny

 


ROK SZKOLNY 2015/2016


Na zajęciach w październiku przedszkolaki na zajęciach ośrodka plastycznego  wyczarowały z warzyw i owoców przepiękne kukiełki w postaci ludzików, zwierzątek, postaci z bajek, które swoją oryginalnością zachwyciły zarówno kolegów jak i rodziców.XIV Konkurs Wielkanocny - 2016

Konkurs odbył się 15 marca 2016 w sali widowiskowej Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Barczewie. Zaproszono dzieci i młodzież . Przedszkolaki  z ośrodka  plastycznego  wzięły w nim udział .A oto nasze  dzieło...Dzieci z Ośrodka Plastycznego Wykonywały tego sympatycznego zajączka  praca nie przysporzyła  problemów. To naprawdę proste!