Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Ośrodek logiczno-matematyczny

Ośrodek zainteresowań logiczno-matematycznych

Prowadzące: mgr Iwona Duchniewicz i mgr Karolina Łesyk, mgr Sylwia Polewacz

Inteligencja logiczno – matematyczna oparta jest na myśleniu przyczynowo-skutkowym. Przejawia się w postrzeganiu świata poprzez ciągi zdarzeń, logiczne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów. Dzieci z dobrze rozwiniętą inteligencją logiczno-matematyczną dbają o porządek, o szczegóły, lubią rozwiązywać zagadki (problemy), samodzielnie dochodzić do rozwiązania. Szybko dostrzegają związek między różnymi zjawiskami, łączą je. Lubią gry matematyczne i łamigłówki. Dzieci z rozwijającą się inteligencją logiczno – matematyczną cechuje myślenie abstrakcyjne i zamiłowanie do eksperymentów. Rozwój inteligencji matematyczno-logicznej zaczyna się nim dziecko zacznie chodzić, czyli w okolicach pierwszych urodzin. W pierwszej fazie dziecko bada otaczające je przedmioty, bierze do ręki, poznaje związki między przyczyną i skutkiem, potem uczy się liczyć elementy i wykonywać proste działania matematyczne. Wyższe myślenie logiczne i matematyczne rozpoczyna się, gdy dziecko potrafi odłożyć przedmioty i wykonać obliczenia, stosując liczby i symbole.

Logiczne myślenie, inaczej rozumowanie, to niezwykle ważna umiejętność, zapewniająca sprawne funkcjonowanie i prawidłowy rozwój nie tylko jednostki, ale całej naszej cywilizacji. Dzięki logicznemu myśleniu podejmujemy decyzje, wybieramy, odróżniamy oraz wyciągamy wnioski.

Cele i zadania:

Rozwijanie logicznego myślenia i zainteresowań dzieci z zakresu edukacji matematycznej.

§ zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,

§ umożliwianie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami,

§ wyzwalanie twórczej aktywności,

§ wdrażanie do logicznego myślenia,

§ zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,

§ interpretowanie informacji, wyciąganie wniosków poparte poprawnym rozumowaniem,

§ kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego,

§ rozwijanie zdolności do skupienia się i realizowania zadania do końca,

§ rozwijanie inteligencji logiczno-matematycznej.

 


ROK SZKOLNY 2015/2016