Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Ośrodek ekologiczny

Ośrodek Zainteresowań Ekologicznych
Prowadzące: mgr  Bożena Iwaszko, mgr Dorota Sobiechowska


Potrzeby indywidualne dziecka, dążenia i aspiracje są źródłem jego aktywności. Stymulowanie aktywności dziecka polega na takiej organizacji procesu badawczego, podczas którego myślenie konkretno – obrazowo – praktyczne łączyłoby się z myśleniem teoretyczno – abstrakcyjnym na różnych poziomach tworząc jednocześnie spójną całość. Przy czym zmysł badawczy dziecka w kontekście edukacji ekologicznej wiąże się z chęcią poznawania świata. Dzieci są niestrudzonymi, ciekawymi badaczami przyrody i dlatego te predyspozycje można skutecznie rozwinąć.
Jednym z celów przedszkola jest wzbudzenie ciekawości dziecka, potrzeby wiedzy i rozumienia. Dzięki temu uczy się ono obserwować, kierować swoimi działaniami, przewidywać, wyjaśniać i szanować świat, który je otacza. Dziecko poznaje otoczenie poprzez zabawę. Uczy się wykorzystywać swoje zmysły, co ułatwia mu dorastanie w najbliższym, a później w obcym środowisku. Opierając się na tych umiejętnościach nauczyciel stara się poszerzyć i wzbogacić jego odkrycia w taki sposób, aby stosunek do własnego środowiska nacechowany był rozmysłem.

Cele i zadania:

  • kształtowanie aktywności poznawczej dzieci: spostrzeganie, uwaga, pamięć, wyobrażenia, myślenie, rozumowanie;
  • rozwijanie zmysłu wzroku – umiejętności obserwowania obiektów i zjawisk przyrody;
  • wyrabianie samodzielności w zakresie dokonywania spostrzeżeń i obserwacji oraz prowadzenia czynności pielęgnacyjnych roślin i zwierząt;
  • kształtowanie logicznego myślenia poprzez szukanie wzajemnego związku między dostrzeganymi obiektami i zjawiskami, porównywanie ich, uogólnianie, klasyfikowanie, rozumowanie;
  • budzenie i rozwijanie uczuć estetycznych poprzez wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody, wzbudzanie wrażliwości na brak jej poszanowania;
  • kształtowanie przekonania o konieczności ochrony przyrody;
  • eliminowanie niewłaściwego nastawienia do obiektów i zjawisk przyrodniczych

ROK SZKOLNY 2014/15


Na ostatnich  zajęciach dzieci przeprowadzały wiele ciekawych doświadczeń z wodą, m.in: "Bariera z tkaniny", "Co pływa, co tonie?", "Magiczny ziemniak", "Czy się rozpuści?", "Jezioro Nenufarów", odgadywały zagadki słuchowe, burza mózgów "Co by było, gdyby na świecie nie było wody?"

ekologicznyekologicznyekologicznyekologicznyekologicznyekologiczny

 

Dzieci wykonywały doświadczenie " Magiczne Jajko". Wyciągały wnioski, co się stało, gdy jajko włożyliśmy do słonej, słodkiej wody.

ekologicznyekologicznyekologiczny

 

"Kolorowa woda"- dzieci obserwowały jak ciepła kolorowa woda utrzymuje się wyżej niż woda zimna, bezbarwna.

Dzieci losowały strony  w książkach Rekordy Zwierząt, a następnie nauczycielki wyczytywały ciekawostki o fantastycznych rekordach nietypowych zwierząt.

"Wulkan"- dzieci obserwowały reakcje zachodzące po dodaniu składników, zauważyły strumienie lawy wydobywającej się ze środka.

ekologicznyekologicznyekologiczny

 

Dzieci z ośrodka zainteresowań ekologicznych rozpoznawały popularne ptaki: ich wygląd, zwyczaje, a także zwracaliśmy uwagę na wygląd dziobów i dostosowanie pożywienia.Dzieci oglądały prawdziwe gniazdo ptasie, naśladowały odgłosy , jakie wydaje : wróbel, wrona, sowa,dzięcioł, gołąb. Dzieci wykonały techniką frotażu rysunki ptaków.

ekologicznyekologiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci poznawały treści o pogodzie: nauczyły się nazywać symbole pogody, poznały przyrządy meteorologiczne, świetnie rozwiązywały zagadki o pogodzie.

 ekologicznyekologiczny


 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 Dzieci uczęszczające do ośrodka zainteresowań ekologicznych poznawały przygotowanie zwierząt do zimy, obserwowały kamienie  wykorzystując lupy i mikroskopy. Cieszą się z każdej spędzonej chwili na dzieleniu się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Mamy mnóstwo ciekawych pomysłów na dobrą zabawę!!!

ekologicznyekologicznyekologiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroodpady to niełatwy temat, ale dzieci świetnie poradziły sobie z nim . Wiedzą, co to są elektroodpady, dlaczego szkodzą Ziemi i  jak sobie z nimi poradzić. Przedszkolaki słuchały autorskiego opowiadania oraz oglądały ilustracje , które wykonane zostały przez dzieci w poprzednim roku do albumu o elektroodpadch. Dzieci zastanawiały się w jaki sposób można przekonać innych ludzi, żeby dbali o naszą planetę, żeby nie wyrzucali elektroodpadów na śmietnik lub co gorsze do lasu!.Podawały sposoby wykorzystania surowców wtórnych, dzieci dobrze wiedzą na czym polega recykling i dlaczego tak ważną sprawą jest segregowanie odpadów.

ekologicznyekologiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci słuchały ciekawostek na temat zasady działania samolotów, wykonywały własne samolociki techniką origami, wnioskowały, dlaczego z pomocą gumki recepturki samolocik działa na zasadzie katapulty.

ekologicznyekologiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci badały i określały właściwości mąki, maku, oleju, cukru i soli za pomocą zmysłów. Samodzielnie formułowały właściwe wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozpuszczalności tych produktów w wodzie. Przedszkolaki chętnie rysowały wodząc palcem po maku i mące, poszerzyły swoją wiedzę o rozpuszczalności ciał.

ekologicznyekologicznyekologiczny

 

Na ostatnich zajęciach dzieci dowiedziały się, że niektóre skały zawierają skamieniałości. Jeśli jakiś organizm umrze i natychmiast zostanie pokryty błotem to jego rozkład następuje bardzo wolno. Każda najmniejsza część jego ciała zostaje odgnieciona w skale, a wiek skamielin może osiągać miliony lat. Niektóre odgniecione organizmy mogliśmy podziwiać i odkrywać na zajęciach. Przedszkolaki oglądały i badały bogatą kolekcję minerałów m.in. kwarc,baryt, granit, piryt,kalcyt. Mali badacze odkryli,że inaczej wyglądają niektóre pospolite kamienie przed i po wypolerowaniu, porządkowali kolekcje okazów ( otoczaki owalne, kuliste). Ciekawości i pytań nie było końca...

ekologicznyekologicznyekologiczny

 

Co to jest wulkan? Jak powstaje? Jakie niesie za sobą konsekwencje dla życia na Ziemi? Na ten temat dzieci samodzielnie wypowiadały się  podczas doświadczeń " Wulkan". Dzieci niesamowicie zabłysły swoją wiedzą na temat wulkanów. Z przyjemnością można było przysłuchiwać się ich dyskusji i wnioskom. Wykonały doświadczenie wulkan, które zawsze maluje uśmiech na ich twarzach.

ekologicznyekologicznyekologicznyekologiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci z ośrodka zainteresowań ekologicznych jak co tydzień nie mogły doczekać się spotkania. Wspólnie oglądaliśmy i rozpoznawaliśmy za pomocą zmysłu dotyku i zapachu znane dzieciom drzewa i krzewy. Dzieci utrwaliły wiadomości na temat często spotykanych drzew i krzewów, np. świerk, modrzew, sosna, jarząb, bez, lipa, jałowiec.

ekologicznyekologiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci chętnie słuchały ciekawostek na temat " Mieszkańców łąki", dzieliły się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Oglądały przez mega lupę drobne zwierzątka, porównywały ilustracje, słuchały zagadek słownych o owadach, płazach. Uogólniały, wyciągały wnioski z obserwacji.

ekologicznyekologiczny


Jak działają baterie? Doświadczenia :

Oddzielanie pieprzu od soli za pomocą naelektryzowanej plasikowej łyżki.

Wyciaganie igły ze szklanki z woda za pomocą magnesu na zewnątrz naczynia.

Dzieci wnioskowały, obserwowały i prowadziły doświadczenia.

 ROK SZKOLNY 2015/16


Zajęcia ośrodka ekologicznego prowadzone są przez P. Bożenę Iwaszko i p. Dorotę Sobiechowską. Dzieci wykonywały ciekawe  doświadczenia z wodą i ciśnieniem , elektryzowaniem, przyciąganie magnetyczne, powietrzem ,oglądały liście przez szkło powiększające i wiele innych. Dzieci coraz bardziej samodzielnie formułują wnioski.POZNAJEMY SKAŁY I MINERAŁYEKSPERYMENTUJEMY- WYKONUJEMY WULKAN...ROK SZKOLNY 2016/2017


Dzieci uczęszczające do ośrodka zainteresowań ekologicznych przeprowadzały wiele doświadczeń:

Zabawy z magnesami

Doświadczenia " Powietrze, Tlen"

Co to jest " Pogoda". Dzieci z przyjemnością wykonują nowe doświadczenia i wnioskują.Dzieci dzieliły się wiadomościami o Układzie Słonecznym, kosmosie.