Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Matematyka dla malucha

   „Matematyka nie jest ani trudna, ani nudna.

Zwłaszcza jeśli zaprzyjaźnimy się z nią od  dziecka. 

Matematyka jest miarą wszystkiego ….." 

(Arystoteles)

 

Innowacja matematyczna - MATEMATYKA DLA MALUCHA

Program innowacyjny „Matematyka dla Malucha” jest skierowany dla dzieci czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich. Opracowany został, aby wspomagać i wspierać dziecięce rozumowanie bez podawania gotowych definicji. Ma za zadanie przybliżać trudne zagadnienia matematyczne w zabawie, wspierać umiejętności logicznego myślenia dzieci. Wiedzę z matematyki będziemy  wprowadzać zgodnie z treściami podstawy programowej oraz zagadnieniami opartymi na programie Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz z udziału w projekcie 20minut dla matematyki pani Zuzanny Jastrzębskiej.

Celem głównym niniejszej innowacji: jest wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola  w zakresie wychowania przedszkolnego o możliwość rozwijania zainteresowań i nabywania umiejętności związanych z naukami ścisłymi, a także  rozwijanie motywacji do nauki jako źródła wiedzy. Podnoszenie umiejętności matematycznych u dzieci poprzez ukazanie im atrakcyjności matematyki, wskazania jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym oraz podejmowania twórczych działań poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania matematyki.

Uczenie się matematyki przez małe dziecko jest ściśle związane z tym, co dziecko w danym momencie interesuje, co powoduje, że jest w stanie na czymś dłużej skoncentrować swoją uwagę. Już od przedszkola powinno być powiązane z rozwijaniem pewnych postaw i nawyków pracy. To pomoże dziecku zdobyć zaufanie do własnych możliwości, do skutecznego rozwiązania problemów, do tego by być pomysłowym i wytrwałym.

Autorzy innowacji: Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk, Dorota Sobiechowska

Program jest realizowany w grupie: Biedronek i Żabek