Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Mały Miś w świecie wielkiej literatury-II edycja

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIE LITERATURY"

II edycja

25.11.2017r-25.11.2018r

Koordynator: Anna Kadłubowska, Dagmara Czajkowska

 

REGULAMIN PROJEKTU

Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami. W roku szkolnym 2016/2017 do projektu przystąpiło blisko 2000 przedszkoli z Polski oraz Belgii, Irlandii, Niemiec, Francji i Litwy.

Projekt zapoczątkowany we wrześniu 2016 zakładał wędrówkę pluszowych misiaków między przedszkolami (tzw. wersja ogólnopolska), szybko jednak poszerzony został o wersję przedszkolną (miś z dzienniczkiem wędrujący od domu do domu przedszkolaków w obrębie danej placówki), a także akcje tj. Mały Miś i tradycje Bożego Narodzenia czy Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu.

W roku szkolnym 2017/2018 przygoda z Misiem Bruno będzie kontynuowana.

Autorem projektu jest Aneta Konefał. Projekt stanowi własność intelektualną autora i podlega ochronie w ramach następujących aktów prawnych:

  • w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
  • Ustawa o ochronie baz danych z 27.07.2001 r.
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1996 r.

 

 

 

 


BABCIA MAI SZYJE NAM MISIA TEDISIAPSZCZÓŁKI BRAŁY UDZIAŁ W PROJEKCIE ROZWIJAJĄCYM CZYTELNICTWO- MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY- WERSJA PRZEDSZKOLNA, CZYLI MIŚ KOKARDKA WRAZ Z DZIENNICZKIEM WĘDROWAŁ DO DOMÓW PRZEDSZKOLAKÓW, GDZIE RODZICE CZYTALI MISIOWI BAJKĘ, A DZIECKO RYSOWAŁO OBRAZEK NA PAMIĄTKĘ W DZIENNICZKU. PROJEKT TEN ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY. SPRAWIŁ DZIECIOM OGROMNĄ RADOŚĆ.MAŁY MIŚ W ŚWIECIE LITERATURY- MIŚ REGIONALISTA

Koordynator: Anna Kadłubowska, Dagmara Czajkowska

rok szkolny 2017/2018

Jako mali badacze historii i kultury musicie odkryć:
- nazwę grupy ludzi, którzy dawniej zamieszkiwali teren na którym obecnie Wy mieszkacie
- odnaleźć fotografię/rysunek na której można zobaczyć ich strój
- dowiedzieć się czy można odwiedzić miejsce – muzeum, izbę pamięci, bibliotekę gdzie można się o nich jak najwięcej dowiedzieć.


MIŚ REGIONALISTA- SPRAWOZDANIE

Dzieci z Przedszkola Miejskiego w Barczewie  kontynuowały przygodę z Małym Misiem- uczestniczyły w kolejnym projekcie Mały Mis Regionalista. Podczas zajęć przedszkolaki odkrywały historię regionu w którym żyją, a dokładnie poznawały ciekawostki dotyczące grupy etnograficznej- Warmiaków, zostały zapoznane z ich zwyczajami, wyglądem domów, izb oraz strojów. Odbyło się spotkanie z Warmianką podczas, którego dzieci poznały tradycje warmińskie. Przedszkolaki poznały tańce i przyśpiewki warmińskie, zobaczyły jak wygląda strój warmiński, odbyły się również tańce warmińskie z zespołem ludowym Ojdana. Odbywały się również wycieczki do Salonu Muzycznego w Barczewie, oraz do Synagogi. W naszym przedszkolu znajduje się również kącik warmiński.