Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Magiczna moc bajek

Czas trwania rok 2019/2020

Koordynator: Anna Kadłubowska, Agnieszka Ławicka

 

Głównym celem Projektu i grupy jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

-Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

-Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

-Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.

-Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).

-Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.

-Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

-Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

-Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.