Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Logopedia

                                  

                                          

GODZINY PRACY LOGOPEDY:

poniedziałki, wtorki, środy, czwartki: 7:30-12:00

 piątki: 7:30-11:30

Prowadząca: mgr Aneta Wippich

 

Jak dziecko trafia do logopedy w naszym przedszkolu?

  1. Na początku września bieżącego roku na terenie placówki dzieci 4-5-6-letnie zostają poddane przesiewowym badaniom logopedycznym (obserwacja i badanie mowy dzieci nieuczęszczających wcześniej na terapię oraz badanie kontrolne mowy dzieci objętych wcześniej opieką logopedyczną).
  2. Tworzenie listy  dzieci, które powinny znaleźć się pod opieką logopedy do końca września.
  3. Przekazanie rodzicom w formie pisemnej wyników przesiewowych badań na październikowym zebraniu.
  4. Zapoznanie się rodziców z wynikiem badania oraz złożenie podpisu, zezwalającego na udział dziecka w prowadzonej w przedszkolu terapii logopedycznej oraz podpisanie deklaracji dotyczącej aktywnego udziału rodzica w terapii.
  5. Systematyczna terapia logopedyczna realizowana na terenie placówki  i przekazywanie ćwiczeń logopedycznych do utrwalania w domu przy  cyklicznych konsultacjach z rodzicami, które wyznacza się w dniu zebrań rodzicielskich.
  6. Zakończenie terapii logopedycznej w danej placówce następuje, gdy:

      - dziecko mówi poprawnie;

- dziecko zmieni placówkę na inną;

- rodzice zrezygnują z terapii logopedycznej prowadzonej  w przedszkolu (rezygnacja w formie pisemnej).