Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Kreatywne prace plastyczne

Międzynarodowy projekt edukacyjny

„KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”

Czas trwania: 2022/2023

Koordynator: Dorota Sobiechowska

  • Głównym celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.
  • Proponowane w projekcie działania plastyczne niosą wartości arteterapeutyczne oraz szczególnie wspierają rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, wyobraźni, pamięci, uwagi i mowy.
  • Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23 – p.2 – „Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, p.8 – „Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów”, tj. myślenia krytycznego i innowacyjnego, wytrwałości, różnorodności i szacunku dla środowiska.
  • Systematyczne stosowanie recyklingu plastycznego w działaniach projektowych buduje pozytywne nawyki i postawy proekologiczne.
  • Tematy przyrodnicze zachęcają do obserwacji świata roślin i zwierząt, uwrażliwiają na piękno przyrody, a  działania plastyczne łatwo integrują się z edukacją przyrodniczą.
  • Projekt prowadzi do zmiany stylu edukacji plastycznej z odtwórczej (szablonowej, schematycznej, rutynowej) w prawdziwie twórczą, nowoczesną i promującą oryginalność.