Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Informacje organizacyjne

GODZINY PRACY LOGOPEDY- OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 9:00-14:00

Prowadząca:

 

Zajęcia logopedyczne odbywać się będą raz lub dwa razy w  tygodniu  indywidualnie  lub  w  grupach do 4 osób - częstotliwość spotkań  oraz czas ich  trwania uzależnione są zawsze od indywidualnych potrzeb dzieci.

Na  zajęcia  dzieci  przynoszą  teczki,  do których wkładany będzie materiał obrazkowy lub wyrazowy (sylaby, wyrazy, zdania, dłuższe teksty), przeznaczony do codziennego utrwalania z dzieckiem w domu, dlatego proszę zaglądać do teczek po każdych zajęciach.

Terapia zaburzeń artykulacji (wymowy) obejmuje trzy podstawowe etapy:

- przygotowawczy (usuwanie przyczyn istniejących zaburzeń mowy);

- wywoływania głoski lub korygowania głoski nieprawidłowo wymawianej;

- utrwalania prawidłowo brzmiącej głoski– najdłuższy, wymagający systematyczności i konsekwencji od logopedy, dziecka i rodzica.

W naszej placówce czeka na dzieci miły i przytulny gabinet logopedyczny ( I piętro), wyposażony w niezbędne pomoce dydaktyczne (gry, układanki, loteryjki), a także komputer, co pozwala na wykorzystanie specjalistycznych programów i aplikacji multimedialnych.

Jak dziecko trafia do logopedy w naszym przedszkolu?

Na początku września bieżącego roku na terenie placówki dzieci 5-6-letnie zostają poddane przesiewowym badaniom logopedycznym (obserwacja i badanie mowy dzieci nieuczęszczających wcześniej na terapię oraz badanie kontrolne mowy dzieci objętych wcześniej opieką logopedyczną).

Tworzenie listy  dzieci, które powinny znaleźć się pod opieką logopedy do końca września.

Przekazanie rodzicom w formie pisemnej wyników przesiewowych badań na październikowym zebraniu.

Zapoznanie się rodziców z wynikiem badania oraz złożenie podpisu, zezwalającego na udział dziecka w prowadzonej w przedszkolu terapii logopedycznej oraz podpisanie deklaracji dotyczącej aktywnego udziału rodzica w terapii.

Systematyczna terapia logopedyczna realizowana na terenie placówki  i przekazywanie ćwiczeń logopedycznych do utrwalania w domu przy  cyklicznych konsultacjach z rodzicami, które wyznacza się w dniu zebrań rodzicielskich.

Zakończenie terapii logopedycznej w danej placówce następuje, gdy:

- dziecko mówi poprawnie;

- dziecko zmieni placówkę na inną;

- rodzice zrezygnują z terapii logopedycznej prowadzonej  w przedszkolu (rezygnacja w formie pisemnej).

 

Uwaga!

Tylko  regularne  uczęszczanie  na  terapię  logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.