Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Informacje organizacyjne

Ważne  informacje organizacyjne:

zajęcia logopedyczne odbywać się będą raz lub dwa razy w  tygodniu  indywidualnie  lub  w  grupach do 4 osób - częstotliwość spotkań  oraz czas ich  trwania uzależnione są zawsze od indywidualnych potrzeb dzieci.

Na  zajęcia  dzieci  przynoszą  teczki,  do których wkładany będzie materiał obrazkowy lub wyrazowy (sylaby, wyrazy, zdania, dłuższe teksty), przeznaczony do codziennego utrwalania z dzieckiem w domu, dlatego proszę zaglądać do teczek po każdych zajęciach.

Terapia zaburzeń artykulacji (wymowy) obejmuje trzy podstawowe etapy:

- przygotowawczy (usuwanie przyczyn istniejących zaburzeń mowy);

- wywoływania głoski lub korygowania głoski nieprawidłowo wymawianej;

- utrwalania prawidłowo brzmiącej głoski– najdłuższy, wymagający systematyczności i konsekwencji od logopedy, dziecka i rodzica.

W naszej placówce czeka na dzieci miły i przytulny gabinet logopedyczny ( I piętro), wyposażony w niezbędne pomoce dydaktyczne (gry, układanki, loteryjki), a także komputer, co pozwala na wykorzystanie specjalistycznych programów i aplikacji multimedialnych.

Uwaga!

Tylko  regularne  uczęszczanie  na  terapię  logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.