Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Dokumenty

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie art. 22a ust. 6  ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.):

L.p.

Tytuł programu

Autor

Numer dopuszczenia

1.

Nasze przedszkole – program edukacji przedszkolnej

M. Kwaśniewska,

W. Żaba - Żabińska

PM – 1/18

2.

Program wychowania przedszkolnego w zakresie wstępnej adaptacji

K. Więsyk – Gaweł, E. Jabłońska

PM – 2/18

3.

Bezpieczny przedszkolak – program działań edukacyjnych

D. Chraplewska, B. Iwaszko,

J. Krasowska – Szwarc

PM – 3/18

4.

Kochajmy dobrego Boga. Wprowadzenie w życie religijne. -  program nauczania dzieci w wieku przedszkolnym

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

PM – 4/18

5.

Program wychowania przedszkolnego z zakresu edukacji regionalnej

  1. Duchniewicz

PM – 5/18

 

Realizacja programów w poszczególnych oddziałach:

  • poz. 1. – grupy I, II, III, IV
  • poz. 2. – grupy I
  • poz. 3. – grupy I, II, III, IV
  • poz. 4. – grupy IV
  • poz. 5. – grupy I, II, III, IV 

 

 

STATUT Z DNIA 01.12.2017r

KONCEPCJA NA LATA 2013-2018

MODYFIKACJA KONCEPCJI

PODTAWA PROGRAMOWA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

I PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

II PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

III PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA ZABAW W OGRODZIE, SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH POZA TEREN PRZEDSZKOLA

IV PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

V PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

PROCEDURA NIBIESKIEJ KARTY

PROCEDURA PIERWSZEJ POMOCY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PRZEJAWIAJĄCYM AGRESJĘ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO GŁODNE LUB ZANIEDBANE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA  WSZAWICY I ŚWIERZBU

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA PRZEZ RODZICÓW ORAZ DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA