Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Czyste powietrze wokół nas

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS- program przedszkolnej edukacji antytytoniowej.

W tym roku realizujemy program profilaktyki tytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas” , który adresowany jest  do dzieci 5,6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Treści programu realizowane są w czasie  5 zajęć warsztatowych:

1.„Co i dlaczego dymi?”,

2.„Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”,

3.„Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”,

4.„Jak unikać dymu papierosowego?”,

5.„Nie pal przy mnie!”.

Koordynator: Anna Kadłubowska, Monika Ogonowska.