Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Bajkowa wyprawa

OGÓLNOPOLSKI  PROJEKT EDUKACYJNY

 „BAJKOWA WYPRAWA”

Czas trwania: rok szkolny 2022/2023

Koordynator: Dąbrowska Elżbieta, Czajkowska Dagmara

Osoby biorące udział: Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk

 

CELE PROJEKTU

OGÓLNE:

• Rozbudzanie zainteresowania literaturą klasyczną, upowszechnianie czytelnictwa

• Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno

CELE SZCZEGÓŁOWE:(dziecko)

• Systematycznie poznaje kolejne bajki z zakresu literatury klasycznej

• Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o literaturę

klasyczną

• Współpracuje z rówieśnikami podczas realizacji zadań

• Dostrzega i rozróżnia zachowania dobre i niewłaściwe

• Doskonali umiejętność komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami

i tworzenia spójnych wypowiedzi. Poszerza słownictwo.

• Rozbudza wyobraźnię, kreatywność i twórcze myślenie

• Doskonali umiejętność słuchania oraz wykonywania zadań w skupieniu

• Rozwijanie samodzielności i motywacji do działania

Regulamin projektu:

1. Projekt : Bajkowa wyprawa” jest skierowany do nauczycieli i dzieci w edukacji

przedszkolnej (wczesnoszkolnej po modyfikacji niektórych zadań).

2. Projekt realizowany jest do 1 września 2022 do 30 kwietnia 2023

3. Udział w projekcie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu

4. Nauczyciele biorący udział w projekcie realizują zadania projektu wg wytycznych,

korzystając z pomocy dydaktycznych autora projektu oraz/lub własnych pomysłów.

Mogą dzielić się pomysłami z realizacji projektu na grupie na FB

5. Warunki uczestnictwa w projekcie:

• Zgłoszenie chęci udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza

zgłoszeniowego dostępnego po zakupie pełnej wersji projektu. (Uwaga!

Wykupienie materiałów do projektu nie jest jednoznaczne z wyrażeniem

chęci udziału w projekcie. Udostępniony materiał można swobodnie

wykorzystywać jako pomoc dydaktyczna podczas zajęć)

• Umieszczenie plakatu w widocznym miejscu w placówce. Jeśli jest taka

możliwość można umieścić zdjęcia z realizacji projekty na stronie

internetowej placówki lub w mediach społecznościowych.

• Wykonanie zadań z zakresu 7 bajek podanych na liście projektu. Zadania

można wykonać wg propozycji podanych przez autora projektu oraz wg

własnych pomysłów. Zadania powinny być zgodne z podstawą programową

oraz uwzględniać priorytety MEiN

• Uczestnicy uzyskują zgodę na publikację wizerunku dzieci opartą na

wewnętrznych zaleceń obowiązujących w placówce

• Po zakończeniu projektu uczestnicy wypełniają sprawozdanie i przesyłają je

na adres email projektu: bajkowyprojekt@eduanima24.pl w celu otrzymania

certyfikatu poświadczającego udział.

LISTA BAJEK DO REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE” BAJKOWA WYPRAWA”:

1. Czerwony kapturek”

2. Trzy świnki

3. Kot w butach

4. Jaś i magiczna fasola

5. Kopciuszek

6. Królewna Śnieżka

7. Złota rybka

8. Jaś i Małgosia

9. Roszpunka

10. Calineczka