Przedszkole Miejskie w Barczewie

 • pl
 • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Archiwum-przetargi

Przetarg- ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK  ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY  PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGOW BARCZEWIE

SIWZ pobierz

Ogłszenie o zamówieniu pobierz

Załącznik nr 1 pobierz

Załącznik nr 2 pobierz

Załącznik nr 3 pobierz

Załącznik nr 4 pobierz

Załącznik nr 5 pobierz

Załącznik nr 6 pobierz

Załącznik nr 7 pobierz

Załącznik nr 8 pobierz

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT pobierz

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU pobierz


PRZETARG 2016r:

SIWZ  /media/kcfinder/files/siwz%20PM%281%29.doc

ZAŁĄCZNIK 1 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%201%20opis%20przedmiotu%281%29.doc

ZAŁĄCZNIK 2 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%202%20-%20oferta%281%29.doc

ZAŁĄCZNIK 3 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%203%281%29.doc

ZAŁĄCZNIK 4 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%204%281%29.doc

ZAŁĄCZNIK 5 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%205%282%29.doc

ZAŁĄCZNIK 6 /media/kcfinder/files/za%C%82%20nr%206%20do%20SIWZ%281%29.doc

ZAŁĄCZNIK 7 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%207%20wz%C3%B3r%20umowy%281%29.doc

ZAŁĄCZNIK 8 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%208.docx

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT: /media/kcfinder/files/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20sesji%20otwarcia%20ofert.docx


PRZETARG CZĘŚĆ IV:

SIWZ /media/kcfinder/files/siwz%20PM%283%29.doc

ZAŁĄCZNIK 1 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%201%20opis%20przedmiotu%20%C3%A2%C2%80%C2%94%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%204%281%29.doc

ZAŁĄCZNIK 2 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%202%20-%20oferta%20%C3%A2%C2%80%C2%94%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%204.doc

ZAŁĄCZNIK 3 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%203%282%29.doc

ZAŁĄCZNIK 4 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%204%282%29.doc

ZAŁĄCZNIK 5 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%205%283%29.doc

ZAŁĄCZNIK 6/media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%206%20do%20SIWZ%282%29.doc

ZAŁĄCZNIK 7 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%207%20wz%C3%B3r%20umowy%282%29.doc

ZAŁĄCZNIK 8 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%208%20%C3%A2%C2%80%C2%94%20kopia.doc


Ogłoszenie nr 366077 - 2016 z dnia 2016-12-13 r. Barczewo: ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE

UWAGA!!! Termin płatności należy wpisywać na ostatniej stronie oferty.

OGŁOSZENIE /media/kcfinder/files/Og%C5%82oszenie%201.pdf

SIWZ /media/kcfinder/files/siwz%20PM%284%29.doc

ZAŁĄCZNIK 1 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%201%20-%20opis%20przedmiotu%281%29.doc

ZAŁĄCZNIK 2 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%202%20-%20oferta%282%29.doc

ZAŁĄCZNIK 3 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%203%20%20-%20wz%C3%B3r%20umowy.doc

ZAŁĄCZNIK 4 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%204%283%29.doc

ZAŁĄCZNIK 5 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%205%284%29.doc


Protokół z sesji otwarcia ofert przetargu nieograniczonego  na zakup dostawę i rozładunek artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Barczewie z 13.12.2016r

 Znak sprawy: PM.271.2.2016

Zamawiający: Przedszkole Miejskie w Barczewie ul.Słowackiego7 ,11-010 Barczewo Woj. Warmińsko Mazurskie tel. 895148396

Regon: 511355874

NIP:739-32-20-712

W dniu 21.12.2016r o godz. 09:15 komisja przetargowa w budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie ul.Słowackiego7 pok. Nr 21 dokonała otwarcia ofert

Na przetarg wpłynęły następujące oferty:

 1. Oferta nr1 .PHU „MAX” sp.jawna J.Harhaj; M.Malewski 11-300 Biskupiec ul.Chrobrego 33

 oferta dotyczy części 2

       dla części 2 kryterium nr 1 cena brutto z VAT -46 361,63zł

       dla części 2 kryterium nr 2 termin płatności- brak 

oferta dotyczy części 5

       dla części 5  kryterium cena brutto z VAT- 48 077,93zł

       dla części 5 kryterium nr2 -termin płatności -brak

   

 1. Oferta  nr 2 FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA Piotr Nowakowski 10-364 Olsztyn ul.Tracka 5

oferta dotyczy części 2

        dla części 2 kryterium nr 1 cena brutto z VAT – 49 222,96 zł

        dla części 2 kryterium nr2 termin płatności – powyżej 14 dni

 

 1. Oferta nr 3 Elbląskie Centrum Mięsne „EL-HURT” Produkcja i Handel Jolanta Grudzień,Zbigniew Grudzień sp.jawna 82-300 Elbląg ul. Kochanowskiego11

 

oferta dotyczy części 2

       dla części 2 kryterium nr1cena brutto z VAT – 47 883,68 zł

       dla części 2 kryterium nr 2 termin platności – powyżej 14 dni

oferta dotyczy części 5

       dla części 5 kryterium nr 1 cena brutto -44 598,23zł

       dla części 5 kryterium nr 2 termin płatności -powyżej 14 dni

      

 1. Oferta nr4 Hurtownia „CARO” s.c.Paweł Lipka,Kamil Smosarski ul.Chrobrego 27/29 11-300 Biskupiec

oferta dotyczy części 3

          dla części 3 kryterium  nr1cena brutto z VAT –35799,30zł

          dla części 3 kryterium nr 2 termin płatności – brak

 

 1. Oferta nr 5 Handel Okrężny Hurt-Detal  Art. Spożywczo-Rolnymi oraz Transport  Usługowy Lucjan Dymitriew  10-693 Olsztyn ul. Białostocka 2/1

 oferta dotyczy części 3

          dla części 3 kryterim nr 1 cena brutto z VAT- 36 289,88 zł

          dla części 3 kryterium nr 2 termin płatności -powyżej 14 dni

 

 1. Oferta nr 6 Firma Produkcyjno-Handlowa „MARCEL” Sylwester Kołecki ul. Kościuszki 23A   11-320  Jeziorany

 oferta dotyczy części 6

         dla części 6 kryterium nr 1 cena brutto z VAT-11 895,46zł

         dla części 6 kryterium nr 2 termin płatności -powyżej 14 dni

 

 1. Oferta nr 7Sklepy Spożywcze FIDO Ewa Fidurska 11-010 Barczewo ul.Miła 4/8

oferta dotyczy części1

     dla części 1 kryterium nr 1cena brutto z VAT- 34 509,30 zł

     dla części 1 kryterium nr 2 termin płatności – powyżej 14 dni

 

Dla części 4 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Przed otwarciem ofert odczytano kwotę zabezpieczoną w budżecie na wykonanie zadania- 273 239,50 zł

Podczas sesji otwarcia ofert byli obecny był przedstawiciel:

 1. Firmy Produkcyjno -Handlowej Piotr Nowakowski  oraz przedstawiciele firmy Handel Okrężny Hurt-Detal
 2.  Art.Spożywczo-Rolnymi oraz Transport  Usługowy Lucjan Dymitriew 10-693 Olsztyn ul.białostocka 2/1

Komisja :

Honorata Pilwińska

Ewa Mokrzycka

Karin-Więsyk Gaweł  

 

                                                            dyr. Dorota Mikołajczuk

 

 

      

 

 


Ogłoszenie nr 371684 2016 z dnia 21.12.2016r /media/kcfinder/files/Og%C5%82oszenie%203a.pdf

SIWZ /media/kcfinder/files/siwz%20PM%285%29.doc

ZAŁĄCZNIK 1 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%201%20-%20opis%20przedmiotu%282%29.doc

ZAŁĄCZNIK 2 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%202%20-%20oferta%283%29.doc

ZAŁĄCZNIK 3 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%203%20%20-%20wz%C3%B3r%20umowy%281%29.doc

ZAŁĄCZNIK 4 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%204%284%29.doc

ZAŁĄCZNIK 5 /media/kcfinder/files/za%C5%82%20nr%205%285%29.doc


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Z DNIA 13.12.2016r

na  Zakup, dostawę i rozładunek artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Barczewie w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017 r

 

    Znak sprawy: PM 271.2.2016

   Tablica ogłoszeń

   Strona internetowa:www.przedszkolebarczewo.pl

 

                                 Ogłoszenie o wyborze oferty

  Na podstawie art.92,ust.1 pkt 1 w związku z art.91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2015 poz.2164 z póz.zmianami) zawiadamia się,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup,dostawa i rozładunek artykułów na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Barczewie”

Do realizacji zamówiena wybrane zostały następujące oferty:

 1.Do realizacji zamówienia na część  1 Zakup,dostawa i  rozładunek artykułów ogólnospożywczych do Przedszkola Miejskiego w Barczewie wybrana została  oferta nr 7- Sklepy Spożywcze „FIDO” Ewa Fidurska Ul.Miła 4/8 11-010 Barczewo

                  Część 1- kryteria-60 pkt

                  Część 2-kryteria- 40 pkt

   Cena wybranej oferty dla części  1  -39 965,30 zł

    Oferta uzyskała razem -100 pkt

 

 Do realizacji zamówienia na część 2  Zakup,dostawa i rozładunek produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso i jego przetwory) wybrana została oferta nr nr 3 – Elbląskie Centrum Mięsne „:EL-HURT” Produkcja i Handel Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień sp.j. ul.Kochanowskiego 11 82-300 Elbląg.

                 Część 1-kryteria-58,09 pkt

                 Część 2-kryteria-40,00pkt

  Cena wybranej oferty dla części 2 - 47 883,68 zł

   Oferta uzyskała razem – 98,09 pkt

 

Do realizacji zamówienia na część 3 Zakup,dostawa i rozładunek ziemniaków,warzyw,jarzyn,owoców i orzechów dla Przedszkola Miejskiego w Barczewie wybrana została oferta nr 5 -Handel Okrężny Hurt-Detal Art.Spożywcz-Rolnymi oraz Transport Usługowy Lucjan Dymitriew ul.Białostocka 2/1 10-693 Olsztyn

                Część 1-kryteria-59,18 pkt

                Część 2-kryteria-40,00pkt

  Cena wybranej oferty dla części 3 – 36 295,44zł

       Oferta uzyskała razem -99,18 pkt

 

Do realizacji zamówienia na część 5  Zakup ,dostawa i rozładunek mleka i jego przetworów dla Przedszkola Miejskiego w Barczewie wybrana została oferta nr 3  -Elbląskie Centrum Mięsne „:EL-HURT” Produkcja i Handel Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień sp.j. ul.Kochanowskiego 11 82-300 Elbląg

              Część 1-kryteria -60 pkt

              Część 2- kryteria-40 pkt

    cena wybranej oferty dla części 5 – 44 598,23zł

    Oferta uzyskała  razem -100 pkt

 

 Do realizacji  zamówienia na część 6 - Zakup,dostawa i rozładunek ,pieczywa,świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Przedszkola Miejskiego w Barczewie wybrana została oferta nr 6  Firma Produkcyjno – Handlowa „MARCEL” ul.Kościuszki 23A 11-320 Jeziorany.

                Część 1 -kryteria -60 pkt

                Część  2 -kryteria-40pkt

     Cena wybranej oferty dla części 6 -11 895,46

 Oferta uzyskała razem – 100pkt

 

                                      Uzasadnienie faktyczne

 

    Zgodnie z przyjętymi kryteriami nr 1 „najniższa cena” i kryterium nr 2 „termin płatności” -złożone oferty nr 7,3,5 i 6 są najkorzystniejsze,spełniaja pozostałe warunki stawiane przez SIWZ i ustawę p.z.p.

Uzasadnienie prawne- spełnienie warunku art.91 ustawy p.z.p.

 2.Informuję ,że dane dotyczące firm ( wraz z siedzibą,adresem itp.) można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego

 3.W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 4.Z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca

 5.Termin po ,którym mogą być zawarte umowy to po 28.12.2016r

 

                                                                                       DYREKTOR

                                                                              DOROTA MIKOŁAJCZUK

.

                   

 

 

 

 

 

 

 


Protokół z sesji otwarcia ofert

 Przetargu nieograniczonego na Zakup, dostawę i rozładunek artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Barczewie z 21.12.2016r

Znak sprawy: PM.271.3.2016

Zamawiający:     Przedszkole Miejskie w Barczewie

                                      ul. Słowackiego 7

                                      11-010 Barczewo

                               woj. warmińsko -mazurskie

tel. 895148396

Regon: 511355874

NIP: 739-32-20-712

 

         W dniu 29.12.2016r o godz. 9:15 komisja  przetargowa w budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie ul. Słowackiego 7 pok. nr 21 dokonała otwarcia ofert.

         Na przetarg wpłynęły następujące oferty:

 1. Oferta nr 1 REN sp. z o.o. ul. Tartaczna 3 26-600 Radom

   kryterium nr 1 cena brutto z VAT - 35 059,79 zł

   kryterium nr 2 termin płatności – 30 dni

 2. Oferta nr 2  ABER sp. z o.o. ul. Sprzętowa 3 10-467 Olsztyn

   kryterium nr 1 cena brutto z VAT - 36 077,08 zł

             kryterium nr 2 termin płatności – 30 dni

   

           Przed otwarciem ofert odczytano kwotę zabezpieczoną w budżecie  na wykonanie zadania – 36 800 zł.

   

  Komisja w składzie:

   

  Honorata Pilwińska

  Ewa Mokrzycka

  Karin Więsyk-Gaweł

                                                                                   

                                                                 dyr.Dorota Mikołajczuk

 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na Zakup dostawę i rozładunek artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Barczewie w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017 r
 

   Znak sprawy: PM 271.3.2016

  Strona internetowa:www.przedszkolebarczewo.pl

 

      Ogłoszenie o wyborze oferty

   Na podstawie art.ust 1 w związku z art.91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2015 poz 2164 z póź.zmianami) zawiadamia się,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup ,dostawa i rozładunek artykułów na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Barczewie”

       1. Do realizacji zamówienia wybrana została oferta nr 1 – REN sp. z o.o 26-600       Radom ul. Tartaczna 3

                Część 1 -kryteria -60pkt

                Część 2- kryteria -40pkt

   Cena wybranej oferty -35054,05 zł

   Oferta uzyskała razem 100 pkt

      Zgodnie z przyjętymi kryteriami 1 „najniższa cena” i kryterium nr 2 „termin płatności” -złożona oferta nr 1 jest najkorzystniejsza ,jak również spełnia pozostałe warunki stawiane przez SIWZ i ustawę p.z.p.

    Uzasadnienie prawne -spełnienie warunku art.91 ustawy p.z.p.

   2.    Informuję,że dane dotyczące firmy (wraz z siedzibą,adresem itp.) znajdują się i można się z nimi zapoznać w siedzibie Zamawiającego

   3.W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty

   4.Z prowadzonego postępowania nie wykluczono żadnego  Wykonawcy

   5.Termin po którym może być zawarta umowa to po 04.01.2017 r

   6.Punktacja przyznana oferentowi :c kryterium  nr1 -60pkt.kryterium nr 2-40pkt.Razem 100pkt

 

                                                              Dyrektor

                                              Dorota Mikołajczuk


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 01.12.2017r /media/kcfinder/files/Og%C5%82oszenie%20o%20wyborze%20oferty%2001.12.2017.docx

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY /media/kcfinder/files/OG%C5%81OSZENIE%20O%20WYBORZE%20OFERTY.docx

Protokół z sesji otwarcia ofert Przetargu nieograniczonego na Zakup, dostawę i rozładunek artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Barczewie /media/kcfinder/files/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20sesji%20otwarcia%20ofert%20PM.271.1.2017.odt.docx

 

OGŁOSZENIE NA  ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE 2018 /media/kcfinder/files/OG%C5%81OSZENIE%20NA%20ZAKUP%2C%20DOSTAWA%20I%20ROZ%C5%81ADUNEK%20ARTYKU%C5%81%C3%93W%20SPO%C5%BBYWCZYCH%20NA%20POTRZEBY%20PRZEDSZKOLA%20MIEJSKIEGO%20W%20BARCZEWIE%202018.pdf

SIWZ 2018 /media/kcfinder/files/SIWZ%20ZAKUP%2C%20DOSTAWA%20I%20ROZ%C5%81ADUNEK%20ARTYKU%C5%81%C3%93W%20SPO%C5%BBYWCZYCH%20NA%20POTRZEBY%20PRZEDSZKOLA%20MIEJSKIEGO%20W%20BARCZEWIE%202018.doc


OGŁOSZENIE PRZETARGU Z DNIA 23.11.2018r.

ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE /media/kcfinder/files/Og%C5%82oszenie%20UZP.pdf

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI /media/kcfinder/files/SIWZ%202019%20Z%20ZA%C5%81ACZNIKAMI.pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert Przetargu nieograniczonego na Zakup, dostawę i rozładunek artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Barczewie  z dnia 04.12.2018r /media/kcfinder/files/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20sesji%20otwarcia%20ofert%204.12.2018%2C%20PM.271.1.2018.pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na Zakup, dostawę i rozładunek artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Barczewie w okresie z dnia 07.12.2018r. /media/kcfinder/files/Og%C5%82oszenie%20o%20wyborze%20oferty%207.12.2018.pdf


OGŁOSZENIE PRZETARGU Z DNIA 05.12.2018r.

ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 05.12.2018r. /media/kcfinder/files/Og%C5%82oszenie%20UZP%20-%2005.12.2018.pdf

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI /media/kcfinder/files/SIWZ%202019%20Z%20ZA%C5%81%C4%84CZNIKAMI%20-%2005.12.2018.pdf

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT Z DNIA 12.12.2018 /media/kcfinder/files/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20sesji%20otwarcia%20ofert%20PM.271.2.2018%20-%20produkty%20mleczarskie%2012.12.2018%281%29.pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Z DNIA 13.12.2018 /media/kcfinder/files/Og%C5%82oszenie%20o%20wyborze%20oferty%2013.12.2018%20produkty%20mleczarskie.pdf


ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK  ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY  PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE 27.11.2019r

SIWZ /media/kcfinder/files/Siwz%20PM%20%20Przetarg%20na%202020%20%281%29.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /media/kcfinder/files/ZP400PodgladOpublikowanego%281%29.pdf


PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT-06.12.2019r /media/kcfinder/files/2019-12-10%20093940.PDF


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY /media/kcfinder/files/2019-12-17%20094820.PDF


Zakup, dostawa i rozładunek artykułów ogólnospożywczych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Barczewie 18.12.2019r.

SIWZ CZĘŚĆ 1  /media/kcfinder/files/siwz%20PM%20%20na%202020%20czesc%201%20%2018.12.2019.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /media/kcfinder/files/ZP400PodgladOpublikowanego%20%281%29.pdf

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT /media/kcfinder/files/2019-12-31%20084024%281%29.PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY /media/kcfinder/files/2019-12-31%20084112.PDF


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 15.12.2020r  /media/kcfinder/files/Og%C5%82oszenie%20o%20wyborze%20oferty%202021.pdf

PRZETARG Z DNIA 23.11.2020r

SIWZ /media/kcfinder/files/siwz%20pm%20na%202021-1%20pdf..pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /media/kcfinder/files/ZP400PodgladOpublikowanego%282%29.pdf


PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT Z DNIA 13.12.2020r. /media/kcfinder/files/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20sesji%20otwarcia%20ofert.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY 15.12.21r

ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE Z DNIA 15.12.2021r /media/kcfinder/files/08d9bfba-9a42-cb0b-6d59-a800017f3d8d%20%281%29-%20og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu.pdf

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY 30.12.21r

ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE Z DNIA 30.12.21r /media/kcfinder/files/08d9cb73-3ac1-4b75-c691-fc0001e5ab96%2030.12.21.pdf