Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • en
  • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

zaWODY dla Afryki

zaWODY dla AFRYKI

Koordynator: Anna Kadłubowska, Dagmara Czajkowska

Czas trwania akcji: do końca czerwca 2018r.

Projekt ”zaWODY dla AFRYKI” jest projektem edukacyjnym opracowanym  i przygotowanym przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF zwany  w dalszej części UNICEF. 

Celem Projektu Edukacyjnego UNICEF „zaWODY dla AFRYKI” jest:  a) Przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka, b) Uświadomienie dzieciom i młodzieży, iż są regiony świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony, c) Kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.

 


W roku szkolnym 2017/2018 w semestrze letnim Przedszkole Miejskie w Barczewie przystąpiło
do kolejnego projektu edukacyjnego UNICEF „zawody dla Afryki”. Koordynatorkami projektu były: Anna Kadłubowska, Dagmara Czajkowska. W projekcie uczestniczyły dzieci z grupy II- Pszczółki (4-latki) i IV- Tygryski (6-latki). Dzieci zapoznały się z szerokim problemem braku wody na świecie. Dzięki dołączonej płycie i gotowym scenariuszom dzieci brały udział w ciekawych zajęciach wzbogaconych o materiały filmowe. Dzieci wspólnie z nauczycielką wykonały również  Kodeks oszczędzania wody.

Zajęcia miały na celu:

  • przekazanie dzieciom wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka,

  • uświadomienie dzieciom, iż są regiony świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony,

  • kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.