Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • en
  • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

W krainie zmysłów- zabawy sensoryczne dla maluszków

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„W KRAINIE ZMYSŁÓW – ZABAWY SENSOSRYCZNE DLA MALUSZKÓW”

Autorki: Katarzyna Smerecka

Klaudia Nowak

 

Wprowadzona innowacja ma za zadanie wsparcie rozwoju dzieci pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej poprzez stwarzanie dzieciom sytuacji zabawowych dostarczając różnorakich bodźców zmysłowych. Innowacja będzie prowadzona w grupie IA „Smerfy” i obejmować będzie wsparcie dzieci 3 letnich w roku szkolnym 2022/2023.

Głównym celem wdrożenia tej innowacji jest wsparcie rozwoju dzieci angażując ich zmysły poprzez stwarzanie wielu sytuacji w formie konstruktywnej zabawy; niezbędnych do stymulacji bazowych systemów sensorycznych, do których zaliczyć można zmysł: dotyku, przedsionka i propriocepcji, ale również pozostałych zmysłów t.j wzrok, słuch, smak i węch. Dostarczając dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych wspierać będziemy ich rozwój pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej.

Innowacja pozwoli/ wpłynie również na:

-  uzmysłowienie dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka,

- kształtowanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych,

- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze,

- wyciszenie negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji,

-  rozwój psychomotoryczny i ogólną sprawność dzieci,

- rozwój kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie bodźców,

- poprawę koncentracji uwagi, koordynację wzrokowo- ruchową, lepszą świadomość swojego ciała oraz rozwijać będzie umiejętność zarządzania nim w przestrzeni,

- doskonalenie umiejętności planowania motorycznego oraz poprawę reakcji równoważnych

- zmniejszenie negatywnych reakcji pojawiających się na różne bodźce sensoryczne poprzez odpowiednie aktywności wpływające na normalizację pracy poszczególnych zmysłów.