Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • en
  • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Szkoła wierna dziedzictwu

„Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Cele projektu:

- kształtowanie tożsamości narodowej

- upowszechnianie wiedzy na temat historii

- wzmacnianie przynależności do regionu (warmii i mazur)

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku do symboli narodowej

Realizacja terminu:  wrzesień 2017- czerwiec 2018

Adresaci: społeczność przedszkolna

Koordynator: Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk

 

Dokumentowanie i upowszechnianie realizacji. Harmonogram projektu:

Miesiąc

Wydarzenie

Efekty/ Rezultaty

Wrzesień

Krajobraz Dziedzictwa- Dziedzictwo Krajobrazu (Europejskie Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach)

- wystawa zdjęć „Warmińskie Krajobrazy”

- spotkanie autorskie „Warmińskie dziedzictwo krajobrazu w poezji, prozie i malarstwie”

- słuchanie legend warmińskich

- prelekcja na temat znaczenia utrzymania dziedzictwa krajobrazu warmińskiego dla przyszłych pokoleń

- malowanie w plenerze „Malownicza miejscowość w której mieszkam”

-Wycieczka do Kościoła Świętego Andrzeja- zwiedzanie

- cykl zajęć o Warmii dla dzieci

-  występy zespołu ludowego

-poznanie legendy o Jeziorze Wielochowskim - występ artystyczny dzieci.

- recytacja wierszy związanych z warmińskim krajobrazem

- wycieczka do miejscowego Urzędu Miasta- zwiedzanie wieży, podziwianie warmińskiego krajobrazu.

 

Listopad

 

 

 

Święto Niepodległości

- uroczystość przedszkolna, aktywny udział starszych grup

- wykonanie plakatów, kotylionów i flag

Styczeń

Spotkanie z Warmianką - Panią Danusią Nowakowską ( prowadząca zespół muzyczny ”Moderato”)

- wysłuchanie wspomnień, poznanie korzeni i tradycji warmińskich

Luty

Wystawa medali i odznak wojennych

- wzbudzanie miłości do ojczyzny oraz kształtowanie postawy patriotycznej

- poznanie miejsc pamięci narodowej, walk i męczeństwa Narodu Polskiego

Marzec

Wycieczka do Synagogi w Barczewie

Wspólne tańce i przyśpiewki Warmińskie z lokalnym zespołem ludowym „Oj dana”

- upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury

- rozwijanie aktywnego uczestnictwa w kulturalnym i społecznym aspekcie

Kwiecień

Wycieczka do Salonu Muzycznego Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

- zapoznanie z sylwetką kompozytora Feliksa Nowowiejskiego

- wzmacnianie poczucia zakorzenienia, przynależności do kultury

- udział dzieci  w konkursie plastycznym „Inspiracje Muzyką Feliksa Nowowiejskiego”- nagrody główne

- poznanie miejsc o znaczeniu historycznym i kulturalnym

Maj

Słuchanie legend o Krzyżowej Górze

 

- wychowanie dzieci w poczuciu odpowiedzialności i szacunku do historii

 

 

 

Czerwiec

 

 

 

 

Wycieczka do Kościoła Św. Anny w Barczewie

- poznanie duchowej wartość i kultury

 

 Spotkanie z Warmianką - Panią Danusią Nowakowską

(prowadzącą zespół muzyczny ”Moderato”)-  wysłuchanie

wspomnień, poznanie korzeni i tradycji warmińskich.WYSTAWA MEDALI Z POKAZEM, POGADANKA.WIZYTA W SALONIE MUZYCZNYMWYCIECZKA DO SYNAGOGIPoznajemy nasze korzenie warmińskie: strój,kultura ludowa, tańce i przyśpiewki warmińskie.Poznajemy nasze zabytki lokalne: Zwiedzanie Kościoła Świętej Anny, Wieży Ratuszowej w Barczewie.Przedstawienie  legendy o Jeziorze Wielochowskim.Tańce warmińskie z ludowym zespołem Ojdana.
Przedstawienie legendy o Jeziorze Wielochowskim, spotkanie z artystką malarką, bibliotekarką i ilustratorką Panią Anną Rok.