Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • en
  • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Sensoryczne rozwijanki

„Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach”

(Arystoteles)

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„ Sensoryczne rozwijanki”

Autorki: Agnieszka Ławicka

Anna Kadłubowska

     Zadaniem tego programu jest dostarczenie dziecku poprze zabawę różnorodnych bodźców wspomagających integrację sensoryczną, by usprawniać rozwój psychoruchowy dzieci. Wprowadzana innowacja nie stanowi formy terapii dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania integracji sensorycznej, a jest jedynie jej elementem wspierającym. Realizowana będzie w grupie IIIa "Pszczółki".

Celem głównym innowacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka a szczególnie motoryki dużej i  małej poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły.

Cele szczegółowe w tym zakresie obejmują:

- lepszy rozwój psychoruchowy dzieci

 – poprawa koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi

- eksperymentuje z nowościami plastycznymi,

- potrafi manipulować przedmiotem w celu wykonania zadania,

- rozwija umiejętności fizyczne, związane z opanowaniem różnych elementów ruchu,

- potrafi używać ciała i kontrolować je na wiele różnych sposobów,

- poznaje i dotyka różnorodnych substancji, nowych faktur i niespotykanych substancji,

- doskonali umiejętność napinania mięśni i rozluźniania napięcia mięśniowego,

- zna swoje możliwości,

- potrafi podejmować inicjatywę oraz wykorzystywać własną inwencję,

- dzieli się doświadczeniami z innymi dziećmi,

- skupia uwagę na tym , co robi,

- utrzymuje poprawną posturę ciała ( w spoczynku i w ruchu),

- wykonuje ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo- ruchową,

- rozwija orientację przestrzenną,

- orientuje się w schemacie własnego ciała,

- nabywa umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi,

- kształtuje postawę prospołeczną.