Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • en
  • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Piękna Polska nasza cała

 Międzynarodowy Projekt  Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”.

Koordynatorzy projektu: Ewelina Majewska, Aneta Wippich,

 Janina Krasowska-Szwarc.

Realizacja projektu zaplanowana jest na pierwsza połowę roku szkolnego 2018/2018.

Edukacja patriotyczna – czyli jak pięknie i przyjemnie świętować 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Cele ogólne:

  • kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.
  • kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:

  • poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych,
  • poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów,
  • poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych,
  • wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem,
  • integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.