Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • en
  • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Mały Miś w świecie wielkiej literatury III edycja

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY-III edycja

2018/2019


I. ORGANIZATORZY PROJEKTU
1. Regulamin międzynarodowego projektu edukacyjnego: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” określa zasady oraz szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie.
2. Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A. (właścicielmarek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. O najlepszą, rekomendowaną w projekcie literaturę dla najmłodszych zadba Wydawnictwo Dwukropek, marka należąca do spółki Wydawnictwo
JUKA-91 Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.
3. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.
II. CEL PROJEKTU
1. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
2. Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k) promocja przedszkola,
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.