Przedszkole Miejskie w Barczewie

 • en
 • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Mali odkrywcy obserwują, badają i eksperymentują

„Mali odkrywcy obserwują, badają i eksperymentują”-innowacja pedagogiczna.

Autorki: Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk

CZas trwania: 2022/2023

Cele innowacji:

Głównym celem innowacji jest rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającego świata przyrody, oraz nauczenia ich prowadzenia obserwacji, zadawania pytań i wyciągania odpowiednich wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów oraz zjawisk przyrodniczych.

Cele ogólne:

 • podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami doświadczania, eksperymentowania;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich naturalnej ciekawości, aktywności i samodzielności.
 • odkrywanie zewnętrznego świata przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • wzmacnianie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.
 • wzbogacanie doświadczenia nauczycieli w zakresie planowania oraz monitorowania i ewaluowania efektów innowacji.
 • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości z zakresu wiedzy technicznej, przyrodniczej, niezbędnej do życia we współczesnym świecie;
 • odkrywanie, rozwijanie zainteresowań i indywidualnych potrzeb dzieci;

Cele szczegółowe:

 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do współpracy poprzez zaangażowanie ich do pomocy w realizacji założeń innowacyjnych ;
 • zacieśnienie współpracy z Nadleśnictwem Wipsowo;
 • kształtowanie u dzieci wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń;
 • planowanie  i przeprowadzanie różnych doświadczeń przyrodniczych ;
 • umożliwienie dzieciom rozwinięcia praktycznych umiejętności, które pozwolą im aktywnie działać na rzecz przyrody i jej ochrony;
 • umiejętne stosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod pracy z elementem eksperymentu oraz nowatorskich rozwiązań;
 • kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej.
 • umiejętne korzystanie z narzędzi i przyborów, pomocy ( m.in. lupa, mikroskop, lornetka, naczynia laboratoryjne);
 • pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka;
 • poszukiwanie wiedzy o świecie;
 • poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć;
 • stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenia i ekspresji;
 • organizowanie zabaw z kodowaniem- prezentacja i programy multimedialne

Przewidywane efekty:

 • nabędzie umiejętność kodowania
 • aktywnie uczestniczy w zabawach przyrodniczych
 • samodzielnie zdobywa wiedzę przyrodniczą poprzez rozwiązywanie problemów, dokonywanie bezpośrednich obserwacji, przeprowadza eksperymenty
 • wykonuje proste prace z zakresu uprawy roślin, obserwacji ptaków, owadów, zwierząt
 • rozumie zależności między człowiekiem, a środowiskiem. Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w zależności od pory roku, pogody, w wyniku działalności człowieka
 • wykonuje prace plastyczne w zależności od pory roku ( uprawa grządek, hodowla roślin w kąciku przyrodniczym)
 • wspólnie z rodzicami sadzi rośliny w przedszkolnym ogrodzie
 • rozwinie zainteresowania techniczne
 • oryginalność i płynność myślenia
 • ciekawość badawczą
 • zdolność do analizowania
 • rozwinie wyobraźnię i fantazję
 • umiejętność sięgania po analogię, wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczeń, przetwarzanie ich
 • radość z możliwości eksperymentowania i działania
 • rozwinie umiejętność kodowania
 • rozwinie umiejętność wnioskowania

 

 

 


POZNAJEMY PASIKONIKADOŚWIADCZENIA Z WODĄ, POMPOWANIE BALONU ZA POMOCĄ GORĄCEJ WODY.