Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • en
  • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Koordynator: Karolina Łesyk, Bożena Iwaszko

Program trwa od 1 września 2022 r do 30 czerwca 2023 r

Cel ogólny:

proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już od najmłodszych lat

Cele szczegółowe:

  • zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne
  • uczenie szacunku dla przyrody
  • kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania
  • rozpoznawanie korzyści płynących ze spożywania warzyw i owoców 
  • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i ruchu.
  • nauka segregacji odpadów
  • poznanie podstawowych zasad ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływu na środowisko.