Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • en
  • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Kiedy do logopedy?

KIEDY DO LOGOPEDY?

Zastanów się, czy twojemu dziecku potrzebna jest pomoc logopedy. Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś TAK – idź do logopedy.

DZIECKO ma:

6-7 miesiące

-nie gaworzy   o

-nie odwraca się w kierunku głosu o

12 miesięcy

-nie kojarzy pierwszych słów  o

z osobą lub rzeczą (gdzie jest mama? piłka?) o

-nie wykonuje prostych poleceń, np. zrób kosi-kosi, pa-pa! o

-nie mówi pierwszych słów ze zrozumieniem, np. mama, baba, tata. o

2 lata

- nie nazywa przedmiotów, gdy jest pytane: „Co to jest?” o

-nie używa zdań prostych o

-nie wykonuje prostych poleceń, np. „Daj mamie piłkę?” o

3 lata

- podczas mówienia wysuwa język między zęby o

-zacina się, powtarza sylaby lub wyrazy, np. Idę do do do sklepu. o

(Może to być niepłynność, która minie z wiekiem, ale też może

być to objaw jąkania.) o

-nie mówi lub mówi bardzo mało. o

4 lata

- nawykowo mówi przez nos o

- zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. zamiast woda

mówi fota, zamiast buda mówi puta. o

- zamiast s, z, c, dz mówi ś, ź, ć, dź o

- zamiast k, g mówi t, d o

5 lat

- nie mówi zdaniami rozwiniętymi o

- nie mówi sz, ż, cz, dż o

- trudno je zrozumieć o

- nie zadaje pytań o

 6 lat

- nie mówi głoski r(zamienia ją na l , j, lub wymawia gardłowo) o

- nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wakacji

lub wysłuchanej bajki o

- popełnia dużo błędów gramatycznych o