Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • en
  • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Dookoła Polski

Projekt edukacyjny „Dookoła Polski”

Koordynator projektu: Agnieszka Ławicka

Termin: 1.10.2022 r. – 16.06.2023 r.

Podczas projektu dzieci poznają cały kraj i stworzą niepowtarzalną mapę. W ramach realizacji projektu podejmować będziemy różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski. Chcemy od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach ideę lokalnego patriotyzmu oraz miłość do ojczyzny.
W każdym miesiącu (od października do maja) dzieci poznają region (lub regiony) Polski oraz aktywności z nim (nimi) związane.

 Cele projektu:

  • propagowanie idei lokalnego patriotyzmu;
  • kształtowanie postaw patriotycznych;
  • rozbudzanie miłości do ojczyzny;
  • poszerzanie wiedzy o Polsce a także o jej poszczególnych regionach;
  • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym;
  • aktywizowanie środowiska przedszkolnego