Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • en
  • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Czystość środowiska jest nam bliska

CZYSTOŚĆ ŚRODOWISKA JEST NAM BLISKA

Projekt realizowany przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w Olsztynie przy współpracy z OCEE

Koordynatorzy: Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk.

 

Czystość środowiska jest nam bliska-przedszkolny konkurs plastyczny.

Podjęliśmy się realizacji zadań promujących ochronę środowiska naturalnego, ponieważ jest nam ona bliska. Od wielu lat realizujemy treści ekologiczne, kształtujemy postawy proekologiczne dzieci.

W naszym przedszkolu dzieci wykazują zainteresowanie przyrodą, a my staramy się poszerzać zakres jej poznawania i sposobów ochrony. Dzięki realizacji zadania m.in. udało nam się zainteresować dzieci aktywną ochroną środowiska w przedszkolu i w domu.

Przed konkursem dzieci wykonywały różne działania utrwalające wiedzę o ochronie przyrody, m.in. słuchanie literatury przyrodniczej, wykonywanie zabawek, prac z materiału przyrodniczego, pogadanki w domu na temat sposobów ograniczenia odpadów, przedszkolaki odbyły wycieczkę do Nadleśnictwa Wipsowo, poznawały sposoby ochrony przyrody, posadziły drzewko.

Cele projektu:

  • Kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec przyrody przez edukację , informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody;

  • Zachęcanie dzieci do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę;

  • Rozwijanie zdolności manualnych przedszkolaków.

  • Rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda;

  • Umożliwienie dzieciom wyrażania wiedzy, uczuć i przeżyć w formie plastycznej;

  • Pogłębianie doświadczeń dzieci z bioróżnorodnością;

  • Kształtowanie umiejętności wykorzystania surowców wtórnych do tworzenia kreatywnych prac plastycznych.