Przedszkole Miejskie w Barczewie

 • en
 • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Bogactwo roślin rustykalnych źródłem czystego powietrza w naszym ogrodzie, powrót do wiejskiej sielanki

„Bogactwo  roślin rustykalnych źródłem czystego powietrza w naszym ogrodzie, powrót do wiejskiej sielanki.”

Od 1 października do 14 listopada 2019r.

Dzieci 3-6lat.

 Cele projektu.

 • Wzbogacenie ogrodu o rośliny rustykalne, które są sprzymierzeńcami czystego powietrza. Prowadzenie obserwacji roślin, dzielenie się spostrzeżeniami.
 • Powrót do polskiej natury.
 • Stworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci  na otwartej przestrzeni.
 • Stymulowanie rozwoju myślenia abstrakcyjnego poprzez konkretyzację pojęć
  o wysokim stopniu ogólności.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i uzasadniania własnych sądów.
 • Włączanie rodziców w działania mające wpływ na poprawę jakości powietrza wokół nas.
 • Poznanie roślin uprawianych dawniej, które obecnie zachwycają bogactwem barw
  i kształtów, pięknie pachną ,są sprzymierzeńcami i barwną ozdobą ogrodu.
 • Ukazanie społeczności przedszkolnej sposobów na czyste powietrze i edukację przyrodniczą z wykorzystaniem roślin rustykalnych.
 • Zagwarantowanie ciągłości roślinności, wzbogacanie ogrodu i całego otoczenia
  i ogrodowej  przestrzeni, do której chętnie się zagląda, która zachęca do chwili wytchnienia i inspiruje, aby świadomie doświadczać wszystkimi zmysłami różnorodności i uroku tego zakątka.

Miejsce realizacji projektu.

Przedszkole Miejskie w Barczewie –ogród przedszkolny.

 Krótka charakterystyka projektu ze wskazaniem możliwości kontynuowania
i rozwijania go.

Projekt obejmie dziewięć grup (216 dzieci). Z projektu zakupimy rośliny rustykalne: Przetacznik biały, fioletowy, szałwia omszona, lawenda, kocimiętka. Konserwator wraz
z rodzicami dzieci przedszkolaków
przygotuje podłoże do założenia rabatek z roślinami rustykalnymi, zabezpieczy rośliny w miarę potrzeb ( temperatury ujemne ).

W projekt zaangażowana będzie cała społeczność przedszkolna i dekoratorka ogrodu. Przeprowadzimy zajęcia z zaproszonym gościem dekoratorką ogrodu  ” Rośliny,
a czyste powietrze”. Współpracując z Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie przybliżymy dzieciom wiedzę o roślinach w literaturze dziecięcej ( bajki, baśnie, wiersze, opowiadania ), dzieci poznają różne rośliny wykorzystywane zarówno w kuchni, do dekoracji, w lecznictwie. Zorganizujemy jesienne warsztaty  z rodzinami dzieci „Dekoracje jesienne” z wykorzystaniem kwiatów, darów jesieni,  które uświadomią uczestnikom, że rośliny są unikatem dostosowanym do naszych potrzeb i zainteresowań. Dzieci  wykonają album „ Rośliny rustykalne w naszym ogrodzie”, który będzie wyeksponowany
w przedszkolu w Galerii prac Dziecięcych. Zorganizujemy rodzinny  konkurs plastyczno-techniczny„ Aromatyczna serwetka, woreczki zapachowe”.  Na holu przedszkola powstanie wystawa prac z użyciem ziół i kwiatów. Cały projekt podsumujemy piknikiem jesiennym, na którym królować będą kwiaty, dary jesieni, które będzie można zobaczyć, dotknąć, posmakować. Projekt stwarza możliwość kontynuowania go i rozwijania w przyszłych latach poprzez doposażanie ogrodu  w nowe ekspozycje.

Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania projektu, opis ich przyczyn oraz skutków.

W naszym ogrodzie tworzymy  różnorodność roślin, efekty zarówno dekoracyjne  kwiatów długo kwitnących wieloletnich jak również bogactwo tlenu wokół nas. W naszym przedszkolu dzieci wykazują zainteresowanie korzeniami naszych przodków  
i różnorodnością roślin. Stworzona dotychczas  baza dydaktyczna rozbudziła jeszcze bardziej dotychczasowe zainteresowanie roślinami. Postanowiliśmy dać dzieciom możliwość pogłębiania wiedzy przyrodniczej i badawczej na temat życia roślin rustykalnych o różnych porach roku. Odkrywanie budzi ogromne emocje dzieci, daje niezmierzoną satysfakcję. Przedszkolaki uczą się, że rośliny  nie tylko  pachną i ładnie wyglądają, ale chronią przed kurzem z ulicy, poprawiają mikroklimat i są miejscem bytowania owadów, bez których ogród jest martwy. Chcemy zwrócić uwagę, że zdobią otoczenie – malowniczością, zapachem, wyglądem, rośliny są nieodłącznym atrybutem polskiego krajobrazu. Dawniej  i obecnie są symbolem odradzającego się na wiosnę życia. W myśl uczonego Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” będziemy kształtować u dzieci postawę badawczą oraz rozbudzać ich naturalną ciekawość poznawczą w najbliższym otoczeniu. Będziemy kształtować pozytywne postawy naszych wychowanków, by przyszłe pokolenia darzyły szacunkiem każde stworzenie.

Harmonogram realizacji projektu.

 

Projekt realizowany w okresie od 1października do 14 listopada 2019r.

 

Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu

Terminy realizacji poszczególnych działań

Wnioskodawca lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie realizowanego projektu

1.

Przygotowanie podłoża, sadzenie roślin rustykalnych: Lawenda, Przetacznik biały i fioletowy, Kocimiętka.

Październik 2019

Nauczycielki Przedszkola Miejskiego w Barczewa

Rodzice, konserwator, personel przedszkolny

2

Rośliny w literaturze dziecięcej-aktywne słuchanie literatury w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym

Październik 2019

Nauczycielki

Centrum Kulturalno-Biblioteczne

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

6.

Zajęcia z dekoratorką ogrodu

 

 

Konkurs plastyczno - techniczny         „ Aromatyczna serwetka, woreczki zapachowe”.

Piknik jesienny „ Dary jesieni”.

 

Warsztaty jesienne z rodzicami

 

Październik 2019

 

 

Październik 2019

 

 

Październik 2019

 

Listopad 2019r.

Nauczycielki odpowiedzialne za projekt

 

Nauczycielki odpowiedzialne za projekt

 

Wszyscy pracownicy przedszkola

Rodzice, dzieci, nauczycielki

 

 


PROJEKT WFOŚiGW /media/kcfinder/files/projekt%20ocee%20na%20stron%C4%99%20do%20Ani.docx

SPRAWOZDANIE /media/kcfinder/files/sprawozdanie%20z%20realizacji%20projektu%20do%20Ani%20na%20stron%C4%99.docx

Przedszkole Miejskie W Barczewie brało udział w Projekcie z zakresu edukacji ekologicznej.

„ Bogactwo roślin rustykalnych źródłem czystego powietrza w naszym ogrodzie, powrót do wiejskiej sielanki”.

W ramach projektu zrealizowano szereg różnych zadań , które zostały dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie www.wfosigw.olsztyn.pl