Przedszkole Miejskie w Barczewie

 • en
 • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

#20minutdlaMATEMATYKI

Projekt  #20minutdlaMATEMATYKI
Autorem Projektu #20minutdlaMATEMATYKI jest dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska – @Pani Zuzia

– edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu

Czas trwania: 2022/2023

Koordynator: Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk, Magdalena Jakóbczyk

 

Celem głównym projektu jest:

 • Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców

Cele szczegółowe:

 • Zachęcenie przedszkoli i szkół podstawowych [klasy I-III] do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej.
 • Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej [która ma przełożenie zarówno na edukację przedszkolną, jak i wczesnoszkolną]
 • Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy placówek z rodzicami
 • Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej, jak i domowej
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do prowadzenia zajęć, zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami
 • Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych
 • Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki
 • Utrwalenie własnych wiadomości i umiejętności z zakresu podstaw matematyki

Piękne słowa P. Zuzanny J.-Krajewskiej „…Matematyka to Królowa Nauk. Nie warto czekać na zmiany, warto wziąć sprawy w swoje ręce i wyjść poza ramy systemowej edukacji, która nie sprzyja rozwijaniu uzdolnień matematycznych. Warto podjąć inicjatywy, które nie tylko usystematyzują edukację matematyczną już od przedszkola i klas początkowych, ale także zburzyć panujący stereotyp, że matematyka jest jedynie dla wybranych, bo matematyka jest DLA WSZYSTKICH….”

 Literatura:

1. E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków, CEBP, Kraków 2015.

2. E. Gruszczyk – Kolczyńska, Edukacja matematyczna w klasie. Książka dla rodziców i nauczycieli, CEBP, Kraków 2014.

3. E. Gruszczyk-Kolczyńska [red.], Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, CEBP, Kraków 2014.

4. E. Gruszczyk-Kolczyńska [red.], Wspomaganie rozwoju i wychowywanie małych dzieci. Podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach, CEBP, Kraków 2019,

5. E. Gruszczyk-Kolczyńska [red.], O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa 2012.

6. Z. Jastrzębska-Krajewska, Ruch + muzyka = matematyka. Jak utrwalać w praktyce wybrane kompetencje matematyczne u dzieci przy zabawach muzyczno-ruchowych. Praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli, muz. M. Konarski, wyd. CEBP, Kraków 2022.

 

NEWSLETTER DLA RODZICÓW NR 1 /media/kcfinder/files/Newsletter%20nr%201.pdf

NEWSLETTER NR 2 /media/kcfinder/files/Newsletter%20Pani%20Zuzi%20nr%202%20%281%29.pdf


KLASYFIKACJA WEDŁUG KOLORU, PRZELICZANIE DO 3 W RAMACH PROJEKTU #20MINUTDLAMATEMATYKI