Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • en
  • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

20 minut dla matematyki

20 minut dla matematyki 

Partnerami projektu są:

• Bliżej Przedszkola - Partner Medialny

 • Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej - Partner Merytoryczny i Strategiczny

• Przedszkole Szesnastka im. I. Kwintowej w Olsztynie - Partner Organizacyjny

Projekt realizowany jest od października 2019 do 30 września 2020r.

Koordynatorzy: B. Iwaszko, L. Siemianowska, D. Sobiechowska

 Celem głównym projektu jest wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców

Cele szczegółowe projektu:

 • Zachęcenie przedszkoli do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej

• Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

• Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy przedszkola z rodzicami

• Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej, jak i domowej

• Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym do prowadzenia zajęć zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami

 • Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych.

• Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki 5. W projekcie mogą brać udział placówki/nauczyciele, którzy oprócz prowadzenia codziennej edukacji matematycznej z wykorzystaniem codziennych sytuacji życiowych, będą włączać do tej inicjatywy rodziców.