Przedszkole Miejskie w Barczewie

 • en
 • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w przedszkolnym ogrodzie dydaktycznym

 „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w szkolnym ogrodzie dydaktycznym”

Tytuł projektu: Drzewa naszych przodków„100.rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w przedszkolnym ogrodzie dydaktycznym”.

     Odpowiedzialne za realizację projektu: Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk, Dagmara Czajkowska, Dorota Sobiechowska.

Rozpoczęcie projektu: 1październik 2018r.

Zakończenie: 15 listopad 2018r.

Cele projektu:

 • Zaspokajanie ciekawości dzieci historią naszych przodków.
 • Poznawanie znaczenia drzew dawniej i dziś.
 • Zabawy na otwartej przestrzeni z wykorzystaniem tablicy dydaktycznej mają  na celu przybliżyć dzieciom pokroje podstawowych drzew i krzewów, w ten sposób dzieci  mają szansę nauczyć się rozpoznawać gatunki po pokroju, a także poznać ich cechy diagnostyczne.
 • Wdrażanie do prowadzenia aktywności typu badawczego z wykorzystaniem lup. Rozwijanie rozumienia związków organizmów żywych ze środowiskiem.
 • Rozwijanie myślenia twórczego i intuicyjnego.
 • Stymulowanie rozwoju myślenia abstrakcyjnego poprzez konkretyzację pojęć o wysokim stopniu ogólności.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i uzasadniania własnych sądów.
 • Wyzwalanie współpracy grupowej.
 • Poszerzanie wiedzy w zakresie drzew i ich zależności ze środowiskiem, odczuwanie radości z  poznawania.
 • Stworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci  na otwartej przestrzeni.

     Nauczycielki odpowiedzialne za realizacje projektu złożyły wniosek o dofinansowanie i otrzymały z  WFOŚiGW w Olsztynie za pośrednictwem W-MODN
w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej tysiąc złotych na realizację zaplanowanych zadań. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup tablicy edukacyjnej „Drzewa” do ogrodu przedszkolnego.

 

                                                           RODZINNY KONKURS- "MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE".OPOWIEŚĆ O DRZEWIE, WYSTĘP ARTYSTYCZNY...PIKNIK Z AKCENTAMI BARW OJCZYSTYCH...