Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

zaWODY dla Afryki

zaWODY dla AFRYKI

Koordynator: Anna Kadłubowska, Dagmara Czajkowska

Czas trwania akcji: do końca czerwca 2018r.

Projekt ”zaWODY dla AFRYKI” jest projektem edukacyjnym opracowanym  i przygotowanym przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF zwany  w dalszej części UNICEF. 

Celem Projektu Edukacyjnego UNICEF „zaWODY dla AFRYKI” jest:  a) Przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka, b) Uświadomienie dzieciom i młodzieży, iż są regiony świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony, c) Kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.