Przedszkole Miejskie w Barczewie

 • pl
 • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Logopedia

                                  

                                          

GODZINY PRACY LOGOPEDY:

poniedziałki, środy: 7:30-13:30

wtorki: 7:30-11:00

czwartki: 7:30-13:00

 piątki: 7:30-12:30

Prowadząca: mgr Aneta Wippich

 

Jak dziecko trafia do logopedy w naszym przedszkolu?

 1. Na początku września bieżącego roku na terenie placówki dzieci 4-5-6-letnie zostają poddane przesiewowym badaniom logopedycznym (obserwacja i badanie mowy dzieci nieuczęszczających wcześniej na terapię oraz badanie kontrolne mowy dzieci objętych wcześniej opieką logopedyczną).
 2. Tworzenie listy  dzieci, które powinny znaleźć się pod opieką logopedy do końca września.
 3. Przekazanie rodzicom w formie pisemnej wyników przesiewowych badań na październikowym zebraniu.
 4. Zapoznanie się rodziców z wynikiem badania oraz złożenie podpisu, zezwalającego na udział dziecka w prowadzonej w przedszkolu terapii logopedycznej oraz podpisanie deklaracji dotyczącej aktywnego udziału rodzica w terapii.
 5. Systematyczna terapia logopedyczna realizowana na terenie placówki  i przekazywanie ćwiczeń logopedycznych do utrwalania w domu przy  cyklicznych konsultacjach z rodzicami, które wyznacza się w dniu zebrań rodzicielskich.
 6. Zakończenie terapii logopedycznej w danej placówce następuje, gdy:

      - dziecko mówi poprawnie;

- dziecko zmieni placówkę na inną;

- rodzice zrezygnują z terapii logopedycznej prowadzonej  w przedszkolu (rezygnacja w formie pisemnej).

 

Jak rozwija się mowa w pierwszych latach życia dziecka?

Pierwsze miesiące życia

GŁUŻENIE - powstają przypadkowe dźwięki

GAWORZENIE- powtarzanie usłyszanych dźwięków (około 6 miesiąca życia)

1-2 rok życia

Pojawiają się pierwsze wyrazy MAMA, TATA, BABA.

Dziecko  wymawia  samogłoski: [A,O,E,U,I,Y]  oraz  spółgłoski: [P,PI,B,BI,M,MI,D,T,N].

2-3 rok życia

Pojawiają się proste zdania. Dziecko wymawia samogłoski: [Ą,Ę]

spółgłoski:[W,F,WI,FI,Ś,ZI,Ć,DZI,Ń,L,LI,K,G,CH,KI,GI,CHI,J,Ł,S,Z,C,DZ].

W 2 roku życia dziecko powinno wypowiedzieć poprawnie proste zdania.

W 3 roku życia zdanie złożone z 4-5 słów. Mowa dziecka 3-letniego cechuje się zmiękczeniami głosek: [S,Z,C,DZ], [SZ,Ż,CZ,DŻ].

Głoska [R] może być zamieniana na [L] I [J].

4-5 rok życia

Pojawia się głoska [R], czasem głoski: [SZ,Ż,CZ,DŻ]. Dziecko 4-letnie powinno już poprawnie używać głosek:  [S,Z,C,DZ], nie powinna już ich  zmiękczać. Głoski [SZ,Ż,CZ,DŻ]  może  jeszcze  zmieniać  na: [Ś,ZI,Ć,DZI] lub [S,Z,C,DZ].

Wymowa   dziecka   5–letniego  jest  już  prawie całkowicie zrozumiała.  Głoska  [R]  i  głoski  [SZ,Ż,CZ,DŻ]  powinny  być wymawiane  prawidłowo,  choć  często  w  mowie  spontanicznej zmieniane są na :  [S,Z,C,DZ] oraz [L].

5-6 rok życia

Utrwalone są głoski: [SZ,Ż,CZ,DŻ].  Wymowa  dziecka  6–letniego powinna być już poprawna pod względem artykulacyjnym.

7 rok życia

Utrwalona poprawna wymowa wszystkich głosek oraz poprawna technika mówienia.

 

 

Co powinno zaniepokoić rodzica?

Zaburzenia w rozwoju mowy 2-latka

Nieprawidłowe jest, gdy 2-latek: 

 • Nie rozumie tego, co do niego mówisz.
 • Mówi mało i niechętnie.
 • Używa tylko kilku słów.
 • Jego mowa jest dla ciebie całkowicie niezrozumiała.
 • Głos dziecka jest chrypliwy, nosowy albo zbyt cichy.

400p

356p

Zaburzenia w rozwoju mowy 3-latka

Nieprawidłowe jest, gdy 3-latek: 

 • Głos jest ochrypły, nosowy (jak przy katarze).
 • Nie podnosi języka przy wymawianiu głosek l, t, d.
 • Mówi mało.
 • Nie zadaje pytań.
 • Nie buduje zdania dwuwyrazowego.
 • Nie wymawia samogłosek.

Zaburzenia w rozwoju mowy 4-latka

Nieprawidłowe jest, gdy 4-latek: 

 • Wymawiając głoskę s, wysuwa język przed zęby.
 • Oddycha przez otwarte usta.
 • Zamienia s, z, c, dz na ś, ź, ć, dź. Wymowa tych głosek powinna być twarda.
 • Zdarza się, że wymienia głoskę r na j – mówi „jowel”.

Zaburzenia w rozwoju mowy 5-latka

Nieprawidłowe jest, gdy 5-latek: 

 • Mówi niewyraźnie, musisz wsłuchiwać się w jego wypowiedzi.
 • Wypowiedzi są jednozdaniowe, powinny być wielozdaniowe.
 • Ma kłopoty z wymawianiem głosek: sz, ż, cz, dż (wymawia s, z, c, dz).
 • Oddycha ustami.

       

Ważne  informacje organizacyjne                                

Zajęcia logopedyczne odbywać się będą raz lub dwa razy w  tygodniu  indywidualnie  lub  w  grupach do 4 osób - częstotliwość spotkań  oraz czas ich  trwania uzależnione są zawsze od indywidualnych potrzeb dzieci.

Na  zajęcia  dzieci  przynoszą  teczki,  do których wkładany będzie materiał obrazkowy lub wyrazowy (sylaby, wyrazy, zdania, dłuższe teksty), przeznaczony do codziennego utrwalania z dzieckiem w domu, dlatego proszę zaglądać do teczek po każdych zajęciach.

Terapia zaburzeń artykulacji (wymowy) obejmuje trzy podstawowe etapy:

- przygotowawczy (usuwanie przyczyn istniejących zaburzeń mowy);

- wywoływania głoski lub korygowania głoski nieprawidłowo wymawianej;

- utrwalania prawidłowo brzmiącej głoski– najdłuższy, wymagający systematyczności i konsekwencji od logopedy, dziecka i rodzica.

W naszej placówce czeka na dzieci miły i przytulny gabinet logopedyczny ( I piętro), wyposażony w niezbędne pomoce dydaktyczne (gry, układanki, loteryjki), a także komputer, co pozwala na wykorzystanie specjalistycznych programów i aplikacji multimedialnych.

 

Uwaga!

Tylko  regularne  uczęszczanie  na  terapię  logopedyczną
i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy
.